© Getty Images/iStockphoto

Coronacrisis: versoepelde voorwaarden bij aankoop van een woning

Je mag als particulier terug ter plaatse gaan om het huis waarin je geïnteresseerd bent te bezichtigen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Een aantal regels bij de aankoop van vastgoed werden intussen versoepeld, onder meer voor de attesten en de meeneembaarheid van het verkooprecht.

11 mei is een belangrijke dag voor al wie op huizenjacht is, en natuurlijk ook voor al wie een huis of appartement te koop aanbiedt. Huisbezoeken zijn terug mogelijk, maar uiteraard moeten de regels over de hygiëne en de afstand die er moet zijn tussen de aanwezige personen worden nageleefd.

Civiele noodsituatie

Als verkoper moet je een aantal attesten voorleggen: EPC, een attest van de elektriciteitskeuring, stookolietank, bodemattest. Normaal heeft de verkoper deze attesten nodig in het begin van het verkoopproces. Maar wat als het verkrijgen van de attesten vertraging oploopt als gevolg van de coronamaatregelen? De Federatie van notarissen geeft antwoord: “Gedurende de periode van de civiele noodsituatie(momenteel loopt deze tot en met 17 juli) én tot zes maanden erna (tot en met 17 januari 2021)moet het energieprestatiecertificaat voor woningen pas beschikbaar zijnbij het verlijden van de authentieke akte.Wordt de periode van civiele noodsituatie verlengd, dan verschuift deze periode van zes maanden mee met de verlenging. Moet je als verkoper over twee weken een verkoopovereenkomst tekenen, maar is er nog geen EPC-attest voorhanden? Dan is dit – uitzonderlijk – geen probleem. Je zal pas een EPC-attest moeten voorleggen op het moment van de authentieke akte.”

Meeneembaarheid van verkooprechten

En hoe zit het met de meeneembaarheid van de verkooprechten in Vlaanderen? Meeneembaarheid betekent dat je het verkooprecht (registratiebelasting) die je op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van het verkooprecht dat je op een volgende woning moet betalen. Maar hier zijn een hele reeks voorwaarden aan verbonden (je vindt ze op www.vlaanderen.be/meeneembaarheid-van-het-verkooprecht.). Zo moeten er verkooprechten betaald zijn op de eerste woning en moeten beide woningen in het Vlaams gewest liggen. Je moet je nieuwe woning aankopen binnen de 2 jaar nadat je je eerste woning hebt verkocht. De koopakte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat je niet aan de voorwaarden kan voldoen. Daarom wordt de termijn verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.

Bron: notaris.be

Partner Content