Creg wil opzeggingsvergoeding voor vaste contracten tijdelijk herinvoeren

De federale energieregulator Creg bepleit de tijdelijke herinvoering van een opzeggingsvergoeding bij het vroegtijdig stopzetten van vaste energiecontracten. De waakhond wil zo het aanbod van vaste contracten stimuleren.

Vandaag zijn er nog amper energieleveranciers die een vast contract aanbieden. Zo besliste marktleider Engie Electrabel recentelijk om met onmiddellijke ingang hun vast aanbod van de markt te halen. Van de grote spelers is Luminus nog de enige die formules met vaste tarieven aanbiedt.

Voor leveranciers zijn vaste contracten te risicovol geworden. Vooral omdat huishoudens lopende contracten op elk moment kunnen opzeggen, mits een opzegtermijn van vier weken maar zonder opzegvergoeding. Voor de leverancier kan dat problematisch zijn, argumenteert de regulator. Die riskeert immers achter te blijven met gecontracteerde volumes voor 1 tot 3 jaar, die quasi onverkoopbaar zijn zonder verlies wegens te duur. Het aanbod van producten met vaste prijzen dreigt dan ook volledig te verdwijnen, terwijl de consument wel vragende partij is.

Betalen om van leverancier te veranderen

Als “pragmatische oplossing” en “gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden” bepleit de regulator daarom een tijdelijke herinvoering van de opzeggingsvergoeding voor vaste contracten. Die mogelijkheid verdween in 2012 uit het wetboek. De herinvoering moet het risico voor de leverancier verminderen. “De consument die kiest voor de zekerheid van een product met vaste prijzen, engageert zich om zijn contract uit te doen en zal in het andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een opzegvergoeding betalen”, klinkt het bij de Creg.

De maatregel kan mogelijk ook leiden tot lagere prijzen, argumenteert de Creg nog.

Partner Content