De erfgenamenfiche

Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. Onze notaris stelde een modelfiche die u naar eigen goeddunken kunt gebruiken of aanpassen. Zo helpt u uw erfgenamen in hun administratieve zoektocht.

Model erfgenamenfiche

......................................................................................................................................................................

Uw naam / voornaam / adres + datum
(opstelling en laatste actualisering)

Huwelijkscontract

o ik heb geen huwelijkscontract
o ik heb een huwelijkscontract

– het werd getekend bij notaris .......................... (naam) te ................................................ (adres) op ..............(datum).
– het werd nooit gewijzigd / gewijzigd (*) bij notaris ............... (naam) te ...................................... (adres) op ........... (datum).

Testament

o ik heb geen testament
o ik heb een notarieel testament gedicteerd aan notaris .................... (naam) te ....................................................... .............................................(adres) op ..................... (datum). o ik heb een eigenhandig testament geschreven op ................ (datum). (Eventueel): Ik heb het nadien gewijzigd op .............. (datum).

Schenkingen

o ik heb in het verleden volgende notariële schenkingen gedaan: (te preciseren).
o ik heb in het verleden volgende schenkingen gedaan bij een buitenlands notaris: (te preciseren).
o ik heb in het verleden volgende bankgiften / handgiften gedaan: (te preciseren).

Afstammelingen

o ik heb geen kinderen
o ik heb de volgende kinderen die kunnen bereikt worden via onderstaande coördinaten:

.....................................................................................................

...................................................................................................... (te preciseren).

Vindplaats van belangrijke documenten

De volgende documenten zijn te vinden...:

o mijn identiteitskaart: ................................................................................................
o mijn internationaal paspoort:: ................................................................................
o mijn rijbewijs: ............................................................................................................
o trouwboekje: ... ................................. ........................................................................
o huwelijkscontract: ... .......................... .....................................................................
o mijn eigenhandig geschreven testament: .........................................................
o de documenten i.v.m. de hierboven vermelde schenkingen: ..........................

Vindplaats van sleutels en codes

o ik heb geen brandkast bij een bank
o ik heb een brandkast bij de volgende bank:.................................................... (naam, adres)
o ik heb geen brandkast elders dan bij deze bank
o ik heb een brandkast die zich bevindt: ........................................................... (bijv. in mijn bureau thuis, achter het schilderij aan de schouw)
o de sleutels van mijn brandkast zijn te vinden: ....................................................
o de toegangscode van mijn brandkast is: ...........................................................
o de toegangscode voor ...................................... is: .............
o de badge die toegang verleent tot ...................................... is te vinden op
o op onderstaande plaatsen bewaar ik de sleutels van:
– mijn huis: ..........................
– mijn brievenbus: .............................................................
– mijn auto: .......................................................................
– andere: .............................................................................

Te contacteren personen na mijn overlijden

o notaris: .................................................................
o bankier(s): ...........................................................
o werkgever: ............................................................
o ziekenfonds: ......................................................
o vakbond: ..............................................................
o pensioenkas: .....................................................
o huurder(s): ..........................................................
o verhuurder: ..........................................................

Telkens te vermelden: naam, adres, tel, eventueel aansluitings- of referentienummer

Mijn verzekeringen

Ik heb volgende verzekeringen lopende:

o levensverzekering (tak 21 / tak 23) bij
– verzekeringsmaatschappij: ......................................................................(naam, adres, tel)
– contractnummer: – te contacteren persoon: ...............................................(bijv. uw verzekeringsmakelaar)
– begunstigde:............................................................
– verzekerd bedrag: ...................................................
– de polis bewaar ik: ........................................................................................
o schuldsaldoverzekering: ...............................................................................
o groepsverzekering: ...............................................................................
o verzekering bij overlijden: ...............................................................................
o andere: ..............................................(bijv. : ongevallenverzekering, verzekering gekoppeld aan bepaalde financiële rekeningen,...)

Mijn financiële activa

o ik ben titularis van volgende zichtrekeningen / spaarrekeningen / effectenrekeningen:
– rekeningnummer: ...............................................................................
– bank: ...............................................................................
– te contacteren persoon: ...............................................................(bijv. kantoorhouder)
– de rekeninguittreksels hiervan bewaar ik: ... ......................
o volgende doorlopende opdrachten dienen stopgezet te worden:
...............................................................................
o (Voor wie zelfstandig ondernemer is of aandeelhouder in een bedrijf): gegevens van uw bedrijf en/of de aandelen die u bezit: ...............................................................................

Mijn andere roerende goederen

o behalve mijn financiële activa en mijn meubilair ben ik eigenaar van de volgende roerende goederen die te vinden zijn:
o ...............................................................................
o ...............................................................................
o ...............................................................................
o ...............................................................................
(bijv. effecten aan toonder onder mijn matras, een kunstverzameling in depot of bewaring bij..... , aandelen op naam van het bedrijf... .. – vermeld in dit geval ook de vindplaats van het register van aandelen).

Mijn onroerende goederen

o Ik ben alleeneigenaar van volgende onroerende goederen:
– huis / appartement / grond (*) te .................................................................(gemeente + adres)
– de eigendomsakte hiervan bewaar ik: ... ...................... (plaats)
o Ik ben mede-eigenaar voor ....... (percentage of breukdeel) van de volgende onroerende goederen: huis / appartement / grond (*) in .................................................................(gemeente + adres).

Schulden

o ik heb geen schulden
o ik heb volgende schulden: ...............................................(aard, coördinaten schuldeiser).

Bijkomende info

.....................................................................................................

Hier kunt u bijv. aangeven of u begraven dan wel gecremeerd wenst te worden, of u uw lichaam aan de wetenschap wenst te schenken of niet, en andere specifieke wensen.

(*) schrappen wat niet van toepassing is

Om het u gemakkelijker te maken kunt u het artikel hier downloaden in pdf-vorm.

Partner Content