© Getty Images/iStockphoto

De juridische waarde van een e-mail

Het geschreven woord is belangrijk in het recht, omwille van de bewijswaarde. Alsmaar meer neemt de e-mail het over van het papier.

Een aangetekende mail

De wet verplicht je soms om een aangetekende brief te gebruiken. Daarnaast stuur je zo’n brief ook wel eens als je een bewijs moet hebben dat je effectief een brief naar de bestemmeling ervan verstuurde. Sinds kort kan je ook werken met een aangetekende e-mail. Die heeft dezelfde bewijswaarde als een aangetekende brief.

Wil je zo’n aangetekende e-mail verzenden, dan moet je niet meer langs de post gaan. Het volstaat dat je surft naar de website https://www.aangetekende.email. Binnenkort zullen er allicht nog andere aanbieders volgen. De prijs van een aangetekende e-mail ligt ook heel wat lager dan die van een aangetekende brief.

Om een aangetekende e-mail te kunnen versturen moeten zowel jij als de ontvanger van de e-mail geregistreerd zijn op het betreffende platform. Is dat het geval dan kan je inloggen op het platform, je mail opstellen en die elektronisch verzenden. Vervolgens wordt er een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht geplaatst. De ontvanger ondertekent het bericht met zijn eID. Je krijgt ook een bewijs van de ontvangst.

Einde overeenkomst

We sluiten voortdurend contracten af. Houdt de andere partij zich niet aan de afspraken, dan wil je je contract opzeggen. Bij een arbeidsovereenkomst bezorg je je je opzeg aan je werkgever. Maar bij andere contracten moet je naar de rechter en dat is vrij omslachtig. Minister van Justitie, Koen Geens, stelt voor om te werken met een gewone brief of e-mail, waarin je de tegenpartij meldt dat je je niet meer gebonden voelt door de gemaakte afspraken. Op de website van minister Geens (www.koengeens.be) vind je een artikel van De Tijd, waarin je meer toelichting vindt over dit voorstel. Daarin lees je: “De hervorming spreekt van een ‘buitengerechtelijke partijverklaring’. Je kunt zo’n verklaring afleggen als je onder druk bent gezet om een contract te tekenen, als je een contract hebt afgesloten zonder dat je correct werd geïnformeerd of als de tegenpartij je heeft bedrogen.”

De wet die deze hervormingen mogelijk maakt, wordt ten vroegste deze zomer van kracht. Vanaf dan volgt een overgangsperiode van 18 maanden om de rechtspraktijk voldoende tijd te geven zich aan te passen en om na te gaan of er aanpassingen nodig zijn in een bijzondere wetgeving. De nieuwe regels treden ten vroegste in het voorjaar van 2020 in werking.

Een huis kopen

Als het van minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, afhangt, zal een e-mail voortaan voldoende bewijs leveren voor de aankoop van een huis.

Meer daarover leest u hier

Partner Content