De stomerij heeft uw kledingstuk beschadigd of verloren

Is er iets foutgelopen met een kledingstuk, dan hebt u uiteraard recht op een schadevergoeding. Richt u eerst tot de stomerij met de modelbrief die met uw probleem overeenkomt en geef ze enkele dagen de tijd om uw klacht te onderzoeken.

Is er iets foutgelopen met een kledingstuk, dan hebt u uiteraard recht op een schadevergoeding. Richt u eerst tot de stomerij met de modelbrief die met uw probleem overeenkomt en geef ze enkele dagen de tijd om uw klacht te onderzoeken. Komt u niet tot een vergelijk, ga dan na of uw stomerij lid is van de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT). In dat geval kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie Verbruikers – Textielreinigers (GVT), tel. 02 482 37 25, e-mail: np@fbt-online.be, www.fbt-online.be

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres stomerij

Plaats en datum

Betreft: beschadiging (ev. verlies) kledingstuk

Geachte,

Op..... (datum) gaf ik in uw winkel een kledingstuk af, namelijk....(omschrijving).

1. als het kledingstuk beschadigd is: Op het label van dit kledingstuk stonden duidelijk symbolen aangaande de aard van het materiaal en instructies voor de behandelingswijze.Toen ik mijn kledingstuk kwam afhalen heb ik vastgesteld dat dit beschadigd was... (beschrijving van de schade). Deze beschadiging kan enkel te wijten zijn aan een slecht uitgevoerde schoonmaakbeurt of onzorgvuldige behandeling door uw bedrijf. Ik stel u dan ook in gebreke om de schade te vergoeden (door vervanging, herstel of een geldsom).

2. als het kledingstuk verloren is In uw hoedanigheid van bewaarnemer hebt u de plicht mij dit kledingstuk terug te bezorgen ofwel de tegenwaarde ervan te vergoeden. Ik stel u dan ook in gebreke om het bedrag van.... (bedrag) euro te betalen binnen de acht dagen door storting op mijn bankrekening.... (uw rekeningnummer).

in beide gevallen: Onder alle voorbehoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content