© Getty Images

Duaal leren wordt uitgebreid naar volwassenenonderwijs

Vanaf dit schooljaar kunnen cursisten in het volwassenenonderwijs ook duaal leren. Daarbij ontvangen ze bovendien een leervergoeding. Die vergoeding zal per uur berekend worden en per maand uitbetaald worden. De Vlaamse regering legde een eerste lijst van 69 opleidingen vast die vanaf 1 september in aanmerking komen voor een duale opleiding.

Het systeem van duaal leren bestaat intussen al een tijdje in Vlaanderen. Na een proefproject werd het in 2019 uitgerold over het secundair onderwijs in heel Vlaanderen. In het systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Op die manier worden de scholieren beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Nu wordt het systeem uitgebreid naar het volwassenenonderwijs. Vanaf september krijgen bepaalde cursisten in het volwassenenonderwijs de kans om leren in de klas te combineren met leren op de werkvloer. Het verschil met de regeling in het secundair onderwijs is dat er in het volwassenenonderwijs alleen betaalde overeenkomsten zijn.

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, zal een leervergoeding ontvangen. Hoe hoog die leervergoeding is, hangt af van welk type overeenkomst wordt gesloten. Dat wordt dan weer bepaald door het aantal uren op de werkvloer.

Daarnaast worden een aantal voorwaarden vastgelegd voor mentoren. Dat zijn de begeleiders van cursisten bij een onderneming. Zo moet een mentor binnen het jaar van de erkenning een mentoropleiding volgen. Dat gaat dan over coaching, motiveren, bijsturen en evalueren van cursisten.

Partner Content