Een handgift in minder dan 24 uur

Om een hand- of bankgift te bewijzen, worden de klassieke aangetekendebrieven steeds vaker vervangen door één eenvoudig bewijsdocument. 100 % sluitend, handig én snel.

Een handgift gebeurt door de letterlijke overhandiging van iets, van hand tot hand. Dat is mogelijk met roerende goederen(geld, meubels, een auto, enz.) Onlichamelijke roerende goederen waarbij het recht niet in een titel is geïncorporeerd (bijv. aandelen op naam, spaarboekjes, termijnrekeningen, cheques op naam) komen niet in aanmerking. Een bankgift is enkel mogelijk voor wat van de ene (effecten)rekening naar de andere kan worden overgeschreven, dus geld en de meeste beursgenoteerde effecten die niet in een kluis zitten.

De klassieke werkwijze bij deze vormen van schenking is via twee aangetekende brieven. Voor de bank- of handgift gebeurt, stuurt de schenker (bijv. een vader) een aangetekende aankondigingsbrief naar de begiftigde (bijv. zijn zoon). Na de bank- of handgift stuurt de begiftigde een aangetekende bedankbrief naar de schenker.

Eén bewijsdocument

De laatste jaren worden de twee klassieke aangetekende brieven steeds vaker vervangen door één gezamenlijk document, ook pacte adjoint genoemd. Het volstaat dan dat schenker en begiftigde samen na de bank- of handgift het document ondertekenen. Als voorwaarden worden gekoppeld aan de bankgift of handgift is het wel aan te raden het document juridisch te laten checken.

Minder fouten

Uit de praktijk blijkt dat de kans op fouten kleiner is bij een gezamenlijk document dan bij de aangetekende brieven. Klassieke fouten bij de aangetekende brieven zijn dat de bedankbrief te vroeg verstuurd wordt (omdat de overschrijving van een aantal effecten meer tijd in beslag neemt dan gepland), dat de aangetekende brieven in de verkeerde volgorde worden verstuurd, dat bepaalde voorwaarden in de aankondigingsbrief en de bedankbrief (brief 2) niet volledig identiek zijn. Ook schrijffouten of vergissingen komen vaak voor. Bij een gezamenlijk bewijsdocument is de kans op fouten veel kleiner. En als u ach-teraf toch een fout zou ontdekken, dan kunt u het bewijsdocument verscheuren en een nieuw maken.

Snel en handig

Stel dat vader, binnen dezelfde bank, euro 20.000 overschrijft naar zijn zoon. Nog dezelfde dag staat het dan op de rekening van de zoon en dat is ook zo bij een heel aantal effecten. Alles kan rond zijn in minder dan 24 uur. Let wel, voor de overschrijving van bepaalde effecten kan het iets langer duren, maar in elk geval sneller dan met aangetekende brieven. Een minimale veiligheidsmarge inbegrepen, moet u daar op een week rekenen.

Het spreekt voor zich dat het veel handiger is om gewoon de handgift te doen (of de overschrijving bij een bankgift) en samen een gezamenlijk document te ondertekenen. Bij een schenking van een vader aan zijn 5 kinderen, kan één bewijsdocument (in 5 exemplaren) de 10 aangetekende brieven (heen en weer) vervangen en is de timing ook veel makkelijker in het oog te houden. Vooral als het om een portefeuille gaat met veel effecten werkt dit een stuk praktischer. U kunt dan samen met uw bankier zonder tijdsdruk na de overschrijving van de effecten een lijst maken met de juiste omschrijving van de geschonken effecten en hun juiste ISIN-code (een soort identificatienummer van een effect, zodat je perfect weet over welk fonds of aandeel het gaat).

En er is meer. Als u bijv. de bankgift alsnog wilt registeren tegen 3 % (in de rechte lijn en tussen partners) of 7 % (voor anderen) binnen de 3 jaar (omdat de schenker ernstig ziek is geworden), dan is dat ook een stuk eenvoudiger via het ene bewijsdocument dan eerst alle aangetekende brieven bijeen te moeten zoeken.

Discreet

Ook als ouders een hand- of bankgift willen doen aan hun zoon of dochter, maar niet wensen dat hun schoondochter of schoonzoon daarvan op de hoogte is, is een gezamenlijk bewijsdocument dat ze veilig thuis bewaren een stuk discreter dan een aangetekende brief die zij moeten sturen naar het adres van hun kind.

Model

Bewijsdocument bankgift

De ondergetekenden:

De heer en mevrouw ......... en ......... , wonende te ......... ,

hierna genoemd ‘de schenkers’

EN De heer/ mevrouw ......... , wonende te .........

hierna genoemd ‘de begiftigde’

verklaren:

Dat een bankgift door overschrijving werd uitgevoerd aan de begiftigde .........

Dat deze bankgift door de begiftigde werd aanvaard met dank.

Dat de schenkers van hun rekeningnummer(s) ......... bij de financiëleinstelling .........

een bedrag van ......... euro cash

en/of de volgende effecten

ISIN-code Naam Aantal Actuele waarde in a op ... / ... / 2009

TOTAAL

hebben overgeschreven naar de rekening(en) van de begiftigde met nummer(s) ........., bij de financiële instelling .........

Dat de rekening(en) van de schenkers gedebiteerd werden op .........
Dat de rekening(en) van de begiftigde gecrediteerd werden op .........

Dat aan de bankgift de volgende voorwaarden verbonden waren, die beide partijen hierbij uitdrukkelijk herhalen en schriftelijk bevestigen:

1. De bankgift is bedoeld als een voorschot op het erfdeel.

2. De bankgift is onderworpen aan een verbod om de gekregen tegoeden, en de goederen die in hun plaats zouden komen, in te brengen in een gemeenschap van goederen of in een verrekeningsbeding of in een onverdeeldheid ontstaan uit een huwelijks- of een samenlevingscontract.

3. Eventueel andere voorwaarden zoals bijv. een conventioneel beding van terugkeer (dan komt het geschonken goed terug naar de ouders als hun kind voor hen zou overlijden), een jaarlijkse (geïndexeerde) rentelast, enz.

Dat dit document opgemaakt wordt enkel strekkend tot bewijs van de voorheen gedane bankgift.

Dat tot bewijs de uittreksels van de rekeningen van de schenkers en de begiftigde bij deze verklaring worden gevoegd.

Opgemaakt in ......... exemplaren te ......... op .......... 2009.

............................ (de schenkers) ........................ (de begiftigde)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content