© Getty Images

Een hoger loon in januari

Werk je in een sector waar de lonen in januari worden aangepast, dan heb je gemerkt dat je nettoloon gestegen is. Meer dan de ongeveer 11% indexaanpassing? Dat heeft alles te maken met de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op je belastbaar brutoloon. Dat is je brutoloon, verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie (gehuwd, kinderen ten laste...) en de hoogte van je loon.

Groot verschil met december 2022

Voor eenzelfde loon zal je een vrij groot verschil zien tussen het bedrag van de bedrijfsvoorheffing in 2022 en 2023. Dit is grotendeels het gevolg van de indexering van de belastingschalen op 1 januari 2023. Daardoor komt een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht, wat een hoger nettoloon geeft. De belastingschalen worden elk jaar geïndexeerd, maar door de hoge inflatie is het verschil met je nettoloon van december groter dan andere jaren. Het verschil bedraagt dit jaar minstens 50 euro per maand, dus 600 euro per jaar. (Bron: SD Worx)

Nieuwe berekeningswijze bedrijfsvoorheffing

Sinds 1 januari wordt de maandelijkse bedrijfsvoorheffing op het maandloon van werknemers en bedrijfsleiders (en op de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) ook op een andere manier berekend. Niet meer aan de hand van inkomstenschijven van 15 euro, maar op het werkelijk ontvangen belastbare bedrag. (Bron: Partena Professional). De reden van deze nieuwe berekeningswijze – aan de hand van een sleutelformule – is dat in sommige situaties werd vastgesteld dat een loonsverhoging uiteindelijk leidde tot een licht lager nettoloon. Dat kan niet de bedoeling zijn. Je vindt de nieuwe berekeningswijze (sleutelformule) terug op de website van de FOD Financiën.

Automatische loonindexering

De stijging van de belastingschalen staat los van de automatische loonindexering. In een aantal sectoren, waaronder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), gebeurt de automatische indexering van de lonen in januari. De index voor het jaar 2023 bedraagt 11,08 %. Alle lonen werden op 1 januari 2023 verhoogd met een coëfficiënt 1,1108.

Vragen? Contactcenter FOD Financiën: 0257/257.57

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content