Een ombudsman voor het notariaat

Als de relatie met je notaris spaak loopt, kan een bemiddelaar helpen. Sinds 1 juni 2015 is er een ombudsman voor het notariaat.

Het ambt van de notaris is aan strikte regels gebonden. Een notaris handelt onafhankelijk van zijn cliënteel, maar ook onafhankelijk van overheidsdiensten. Daarom is hij onderworpen aan een vast tarief, dat bij wet wordt vastgelegd. Hij mag niet meer vragen, maar mag ook geen korting toestaan. Hij is onpartijdig en gebonden aan het beroepsgeheim. Er zijn dus een aantal garanties ingebouwd, maar ook dan kan je relatie met je notaris al eens fout lopen.

Niet tevreden?

“Mijn broers en ik hebben een huis geërfd. Dit is al 8 maanden geleden verkocht, maar het geld is nog altijd geblokkeerd bij de notaris.”

“De notaris die de nalatenschap van mijn moeder regelt vraagt een supplement van ? 1.500 successierechten. Ik vroeg hem om en gedetailleerde afrekening, maar daar wacht ik nu al weken op.”

“Mijn oom heeft mij opgenomen in zijn testament. Zijn notaris heeft echter een fout gemaakt, waardoor het testament nietig is. Daardoor wordt de erfenis van mijn oom enkel tussen zijn kinderen verdeeld. De notaris weigert te erkennen dat hij een fout gemaakt heeft.”

De perfectie is niet van deze wereld. Het kan dus gebeuren dat je de dienstverlening van een bepaald notaris zwak, ja zelfs ronduit slecht vindt. Wat kan je doen? Het spreekt vanzelf dat ook jouw notaris geen ‘untouchable’ is. Je kunt best wel wat ondernemen. Een goede babbel kan in heel wat gevallen reeds een oplossing bieden. Ben je niet tevreden, vraag dan gerust een persoonlijk onderhoud. In heel wat gevallen, zo leert de praktijk, ontstaan misverstanden of groeit ongenoegen, omdat het probleem slecht is begrepen. Dus gewoon omdat er iets fout is gelopen in de communicatie. Misschien ben je onvoldoende ingelicht door je notaris over sommige aspecten van je dossier (inhoudelijk, timing of kost) en is het wenselijk dat één en ander nog eens grondig wordt uitgelegd en doorgepraat. Het kan ook gebeuren dat bv. de afwikkeling van een erfenis naar jouw oordeel te lang duurt en dat de notaris je niet voldoende uitgelegd heeft waar precies de obstakels zitten.

Een ombudsman

Sinds 1 juni 2015 kunnen cliënten van notarissen met hun vragen en eventuele klachten terecht bij de pas opgerichte Ombudsdienst voor het notariaat. De burger beschermen en de werking van het notariaat optimaliseren, zijn de voornaamste doelstellingen van de nieuwe ombudsdienst.

  • Aan Nederlandstalige kant is de ombudsman notaris en VUBrussel-docent André Michielsens
  • Aan Franstalige kant is de ombudsman Pierre Wuilquot.

Hoe klacht indienen?

Een klacht indienen kan per brief, e-mail of online via www.ombudsnotaris.be. De behandeling van de klacht is gratis en wordt binnen de 90 dagen afgerond. In bijzonder complexe dossiers kan er een eenmalige verlenging worden voorzien.

Contact en info
Ombudsdienst voor het notariaat, Beenhouwersstraat 67, 1000 Brussel. info@ombudsnot.be, www.ombudsnotaris.be

Partner Content