© iStock

Eén op de zeven werknemers krijgt te maken met pesterijen op het werk

Eén op de zeven werknemers (14,2 procent) kreeg vorig jaar te maken met pesterijen door collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit een bevraging van de externe preventiedienst Liantis bij ruim 7.500 werknemers.

Het percentage ligt bijna even hoog als in 2020, toen 14,6 procent van de werknemers aangaf gepest te zijn op het werk. In 2019 lag dat aantal met 18,8 procent nog wel een stuk hoger. De preventiedienst benadrukt dat het belangrijk blijft om te streven naar nultolerantie.

Opvallend meer mannen geven aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk (17,9 procent), in vergelijking met vrouwelijke medewerkers (11,3 procent). Een concrete reden daarvoor is er volgens Liantis niet. Voor het eerst worden ook leidinggevenden even vaak slachtoffer van pestgedrag als niet-leidinggevenden.

Partner Content