© Getty Images

Een podcast voor nieuw samengestelde gezinnen

Elk nieuw samengesteld gezin is anders. Toch duiken vaak dezelfde vragen op, juridische en andere. Notaris.be stelt een nieuwe podcastreeks voor, met tips van een notaris en een relatie-expert.

De vragen in een nieuw samengesteld gezin komen uit verschillende hoeken: vanuit de kinderen uit eerdere relaties en vanuit de partners zelf. Wat gebeurt er als mijn vader samenwoont of hertrouwt met zijn nieuwe vriendin? Heeft zij dan ook recht op zijn huis als hem iets zou overkomen? Maakt het voor mijn kinderen uit een eerder huwelijk een verschil als ik hertrouw of samenwoon met mijn nieuwe partner?

Vandaar dat Notaris.be een podcastreeks maakte over dit boeiende maatschappelijke thema. Relatie-expert Ana Pairoux en notaris Jelle Van Hove hebben het o.a. over het evenwicht tussen de nieuwe partner en de kinderen, iets geven aan de pluskinderen en het regelen van de erfenis.

Zowel de relatie-expert als de notaris pleiten voor een goed gesprek, met alle ‘partijen’. Want dé belangrijkste vraag is “Wat wil iedereen?” Vaak denken kinderen dat de nieuwe partner van hun ouder een stuk eigendom wenst voor zichzelf, maar dat is niet altijd zo. Vaak is gemoedsrust het belangrijkste. Hoe kan je juridisch voor die gemoedsrust zorgen? We vroegen het aan notaris Jelle Van Hove.

In de podcast raad je aan om , wat latere erfenissen betreft, in 2 stappen te denken. Wat bedoel je daarmee?

Notaris Van Hove: ” Als je nadenkt over latere erfenissen, denk je best zowel aan het eerste als aan het tweede overlijden. Als jou iets overkomt, wil je dat je nieuwe partner het goed heeft, dat hij of zij verder kan. Maar je denkt best ook al aan de volgende stap, dat is het overlijden van je nieuwe partner. Want als dat gebeurt, wens jij misschien dat er een stuk terugkomt naar jouw eigen kinderen. Stel dat je feitelijk samenwoont met je nieuwe partner. Dan is er geen wettelijk erfrecht. Jij zou hem/haar in een testament een stuk eigendom kunnen toekennen en daaraan koppelen dat ‘wat rest’ terugkeert naar jouw kinderen. Zo voorkom je dat wat rest naar de erfgenamen van jouw nieuwe partner zal gaan. Zie het als een tweetrapsraket waarbij je niet één keer, maar twee keer iemand begunstigt. In je testament kan je dan nog bepalen of je partner over het deel dat je hem toekent mag beschikken (dus ook mag verkopen) of niet. Of je zou bijvoorbeeld kunnen zetten: er moet 50% van de waarde overblijven, zo niet zullen mijn kinderen een vordering hebben op de nalatenschap van mijn nieuwe partner. Het komt er dus op aan een goede successieplanning te maken en verschillende scenario’s uit te werken. Dat vraagt allemaal wel wat tijd, maar het zorgt voor juridische gemoedsrust.”

Wat raad je aan als de nieuwe partner mee investeert in het huis van de andere?

Notaris Van Hove: “De zaken op papier zetten is een goed begin. Maar veel hangt af van hoe je het formuleert. Stel dat je 50.000 euro investeert in het huis dat op naam van jouw partner staat. Als jullie uit elkaar gaan wil je die investering terug. Maar enkel de 50.000 euro of wil je ook een deel van de meerwaarde? Of stel dat je 50.000 euro investeert in een huis dat 200.000 euro waard is. Wil je dan bij scheiding je investering terug of wil je één vijfde van de waarde van het huis? En wil je enkel je geld terug in geval van scheiding of ook in geval van overlijden? Bij dat laatste zal het ook afhangen van de erfrechtelijke concrete situatie. Als iemand bij overlijden het huis van zijn partner erft, zal hij allicht geen terugbetaling van zijn investering vragen. Kortom, ook hier is de boodschap: praat alles goed door. Als mensen mij advies vragen over dit soort situaties waarbij één partner investeert in het goed van de andere, zeg ik altijd: “er zijn maar 2 mogelijkheden, of een overlijden, of een scheiding. Er moet dus iets geregeld worden. Doe je dat, dan heb je nadien gemoedsrust.”

Een goed gesprek is de rode draad

Notaris Van Hove: “Dat klopt. Het moet gezegd worden en gezegd kunnen worden. Dan kan je nadien ook op een comfortabele manier ruzie maken! Heel belangrijk, want als een partner iets niet op tafel durft gooien omdat een aantal zaken niet geregeld zijn, is dat geen gezonde situatie. In de meeste gevallen wordt er eerst gezorgd dat de langstlevende partner goed verder kan en nadien zal het gecombineerde vermogen tussen alle kinderen verdeeld worden. Maar hoe dat allemaal zal gebeuren hangt van de concrete situatie af.”

Je kan de podcastreeks met tips voor nieuw samengestelde gezinnen beluisteren via het Spotify kanaal van Notaris.be. Wil je het interview bekijken? De podcast is ook beschikbaar op https://www.youtube.com/@notarisTVkfbn/videos

Partner Content