Een vakman beëindigde de werken bij u thuis niet (op tijd)

U hebt beslist uw badkamer te vernieuwen, maar na een veelbelovend begin laat de tegelzetter niets meer van zich horen zodat het werk niet opschiet. Stuur hem een aangetekende brief om hem in gebreke te stellen voor de voltooiing van het werk.

U hebt beslist uw badkamer te vernieuwen, maar na een veelbelovend begin laat de tegelzetter niets meer van zich horen zodat het werk niet opschiet. Stuur hem een aangetekende brief om hem in gebreke te stellen voor de voltooiing van het werk.

Een goede raad: zelfs voor kleine werken is het altijd verstandig om de afspraken op papier te zetten. In dat document kunt u een schadevergoeding per dag vertraging opnemen.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres vakman

Plaats en datum

Betreft: werkzaamheden te .... (adres)

Geachte,

Op.... (datum) vroeg ik u om.... (beschrijving van de werkzaamheden) in mijn woning te komen uitvoeren.

Voor deze werkzaamheden werd in de offerte (of het bestek of de overeenkomst) een precieze uitvoeringstermijn van.... (aantal) werkdagen overeengekomen.

Of: een precieze beëindigingsdatum, met name.... (datum) overeengekomen. Deze uitvoeringstermijn is momenteel al overschreden met.... (aantal) dagen en de werken werden nog steeds niet voltooid. Er dient met name nog het volgende te gebeuren.... (beschrijving van de onvoltooide werkzaamheden).

Bij deze stel ik u dan ook in gebreke om de uitvoering van de overeengekomen werken zonder verder uitstel verder te zetten en volledig af te werken. Ik maak hierbij uitdrukkelijk voorbehoud voor de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering en wegens gebruiksderving.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content