© Getty Images

Een zorgvolmacht voorkomt moeilijke situaties

Een zorgvolmacht opstellen is een manier om, buiten het gerecht om, beslissingen te kunnen nemen in de plaats van iemand anders, vaak je partner of ouder. Met een zorgvolmacht voorkom je moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van de gezinswoning.

Een ‘gewone’ volmacht stopt wanneer de persoon wilsonbekwaam is, een zorgvolmacht niet. Met een zorgvolmacht kun je op voorhand aangeven wie je goederen mag beheren of beslissingen mag nemen over persoonlijke zaken (bv. naar een woon-zorgcentrum gaan) als je dat zelf niet meer kunt.

Kies zelf het moment

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat de lastgever zelf kiest wanneer de volmacht uitwerking heeft. Dat kan perfect wanneer hij of zij nog wilsbekwaam is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij iemand te slecht ter been is om zelf naar de bank te gaan of het ziekenhuis. De lastgever kan ook perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts een volmacht krijgt op het moment dat hij zelf niet meer wilsbekwaam is. In die zin kan een zorgvolmacht ook een belangrijke rol spelen bij vermogensplanning. Je moet immers nog wilsbekwaam zijn om te schenken of een testament op te stellen. Een zorgvolmacht opstellen, zorgt ervoor dat je zelf een ‘planning’ kan opstellen die gevolgd zal worden, ongeacht je gezondheidstoestand. Zo word je vermogen niet nodeloos ‘geblokkeerd’. (Bron: notaris.be)

Gezinswoning verkopen

Met een zorgvolmacht kan iemand in jouw plaats handelingen stellen en vermijd je dat jouw partner of kinderen voor allerlei beslissingen naar de vrederechter moeten.

Een situatie waarin het handig is als partners op voorhand een zorgvolmacht hebben opgesteld, is de verkoop van de gezinswoning. Want dan is altijd de toestemming van beide echtgenoten vereist. Wordt één van de partners onbekwaam door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een hersenbloeding, dan kan de andere de gezinswoning niet zomaar verkopen. Die partner zal dan naar de vrederechter moeten gaan om een bewindvoerder aan te stellen. Dit kan je voorkomen door een zorgvolmacht op te stellen waarbij je aan een vertrouwenspersoon – bijvoorbeeld je partner of je kinderen – een volmacht geeft om jouw vermogen te beheren als je onbekwaam zou worden. Je bepaalt zelf wat de gevolmachtigde allemaal mag doen, bijvoorbeeld de gezinswoning verkopen.

Partner Content