© Getty Images/iStockphoto

Familiale verzekering: voor meer dan je denkt!

Wettelijk is ze niet verplicht, duur is ze ook al niet. Maar nuttig is de familiale verzekering in elk geval en niet alleen voor gezinnen met kinderen of huisdieren!

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid privé leven heet ze voluit, maar we kennen ze beter als de ‘familiale verzekering’ of nog korter ‘de familiale’. Deze verzekering vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven en buiten jouw contractuele verplichtingen burgerlijk aansprakelijkbent gesteld en vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, wat je aan een derde die de schade heeft geleden, verschuldigd bent. Die derde kan van jou een schadevergoeding eisen als hij drie zaken bewijst: het bestaan van de schade, jouw fout en het oorzakelijk verband tussen jouw fout en de schade (zonder jouw fout zou de schade er niet zijn).

Buitencontractueel

Het gaat hier dus om een buitencontractuele aansprakelijkheid. Dat is heel belangrijk, want soms sluit je een contract af zonder dat je je daar bewust van bent. Zo zal jouw familiale verzekeraar niet tussenkomen als jij bijvoorbeeld de grasmaaier van je buren geleend hebt en die door jouw fout is stukgegaan. Want hier gaat het wel degelijk om een contract, nl. het lenen van de grasmaaier. Maak jij door jouw fout iets stuk bij de buren buiten elk contract om (een bal die door de ruit gaat bijvoorbeeld), dan zal jouw familiale verzekeraar de schade wel vergoeden.

Schade aan derden

De bedoeling van deze verzekering is jou te verzekeren voor schade die je onopzettelijk aan iemand anders toe zou brengen. Gooi je een dure vaas omver in jouw eigen living, dan komt jouw familiale niet tussen.

Gezinsverband

De familiale BA-verzekering dekt de schade die veroorzaakt werd door jou of door personen die met jou in gezinsverband wonen, maar ook door jouw huispersoneel of jouw babysit in de uitoefening van hun functie, of door jouw huisdieren. De meeste contracten geven een wereldwijde dekking.

Te voet, met de fiets of met een skateboard ...

Als je in fout bent, dan ben je ook als voetganger of fietser aansprakelijk voor de schade die je een ander toebrengt, ongeacht of het slachtoffer een voetganger, een fietser of een automobilist is. Een eenvoudige verstrooidheid volstaat en kan zware gevolgen hebben. En dan kan een familiale verzekering heel erg handig zijn. Dat geldt ook als jouw huisdier de schuldige is... Stel: je hond loopt plots over, waardoor een automobilist inrijdt op een andere wagen. Jij bent aansprakelijk voor jouw huisdier, dus zonder familiale verzekering zou jij in dit geval zelf de schade aan de wagens moeten vergoeden.

Sluiten gescheiden ouders best allebei een verzekering af?

Elke ouder is aansprakelijk voor de schade die door zijn of haar minderjarige kinderen werd veroorzaakt, ook terwijl die bij de ex-partner verblijven. Gebrek aan toezicht kan in dergelijk geval alleen toegeschreven worden aan de ouder bij wie het kind op het moment van het aanrichten van de schade verbleef. Evenwel kan de rechter wel oordelen dat er sprake is van een gebrek aan opvoeding. Dan is elke ouder mee aansprakelijk. Een familiale verzekering is dus voor beide gescheiden ouders een aangewezen zaak.

(Bron: Brochure Assuralia, De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven), ABC Verzekeringen

Partner Content