Woman counting money Euro banknotes, Business or stock market concept image.

Geldt loongrens ook bij pensioenberekening voor deeltijdse arbeid?

Ik werk al 34 jaar deeltijds. Van 1990 tot 1993 halftijds en al de rest 3/5. Zonder tijdskrediet of loopbaanonderbreking, en dus geen gelijkstelling voor pensioen. Bij mensen die voltijds werken wordt het loon waarop het pensioen berekend wordt geplafonneerd. Hoe zit dat bij deeltijders? Wordt die loongrens pro rata toegepast?

Om het werknemerspensioen te berekenen houden we rekening met het bruto jaarloon van elk jaar van jouw loopbaan. Dus hoe hoger het loon, hoe hoger het pensioen. Maar als het totale loon per jaar hoger is dan een bepaald plafondbedrag, dan beperken we het loon voor de pensioenberekening tot dit loonplafond. Het loonplafond voor 2023 is 76.395,98 euro voor een voltijdse tewerkstelling.

Werk je deeltijds, dan wordt dit loonplafond berekend in verhouding tot je tewerkstellingspercentage.

Van 1990 tot en met 1993 heb je halftijds gewerkt. Dan gaan we het loonplafond voor je halftijdse tewerkstelling berekenen (50% van het voltijdse loonplafond). Dit loonplafond vergelijken we met je werkelijk brutoloon:

• Is je werkelijk brutoloon lager dan het loonplafond? Dan telt je werkelijk loon mee voor de berekening van je pensioen. Dit is het geval in 1991 en 1993.

• Is je werkelijk loon hoger dan het loonplafond? Dan beperken we dit tot het bedrag van het loonplafond voor de berekening van je pensioen. Dit is het geval in 1990 en 1992.

© National

Op de website van de federale pensioendienst kan je de loonplafonds van de voorbije jaren terugvinden (sfpd.fgov.be, zoekterm ‘loonplafond’). De raming van je pensioenbedrag op mypension.be houdt trouwens al rekening met het loonplafond als dat van toepassing was.

Wat met de andere pensioenstelsels?

Voor de berekening van het ambtenarenpensioen houden we rekening met de referentiewedde. Dit is de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar (of de laatste vijf jaar als je geboren bent voor 1962) of van de hele loopbaan als die geen tien jaar telt. Ook hier wordt het pensioen beperkt door twee maxima:

• het relatief maximum: het pensioen mag namelijk niet hoger zijn dan 3/4 van de referentiewedde.

• het absoluut maximum: het pensioen mag niet hoger zijn dan 7.969,68 euro bruto per maand (aan de huidige index).

Meer info vind je op sfpd.fgov.be, met de zoekterm ‘maximumpensioen’.

Ook het zelfstandigenpensioen is begrensd door een inkomensplafond. Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) kan je hierover meer informatie vinden. Zie: rsvz.be, zoekterm ‘pensioenhervorming’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content