© Getty Images/EyeEm

Grotere regenwaterput verplicht, ook bij grondige verbouwing

Wie een grondige verbouwing plant, zal vanaf volgend jaar ook een nieuwe regenwaterput in rekening moeten nemen. Nu het klimaat wijzigt, en we te maken krijgen met zowel lange droge periodes als zware regenval, trekt de Vlaamse regering op aangeven van minister van Omgeving Zuhal Demir, de volumes van de regenwaterputten op.

Een put van 5.000 liter was al langer verplicht, ongeacht de grootte van het dak. Nu zullen gebouwen met een dak groter dan 80 m² een put van minstens 7.500 liter moeten steken. Bij een dak van meer dan 120 m² wordt dat een put van 10.000 liter. Deze verplichting geldt niet alleen bij nieuwbouwwoningen, maar dus ook voor wie grondig verbouwt of werken uitvoert aan de afval- en regenwatervoorzieningen.

Deze principiële goedkeuring van een nieuwe hemelwaterverordening vormt “een belangrijke stap in de uitvoering van de Blue Deal”, zegt Demir.

Als op de eigen eigendom onvoldoende water kan worden geïnfiltreerd, laat de nieuwe regelgeving toe om naar een aanpalende groenzone af te wateren. Die moet een minimale oppervlakte hebben van een kwart van het verharde terrein waar het water op wordt opgevangen. Dat principe wordt vandaag al gebruikt bij de watertoets bij nieuwbouwwoningen, en nu uitgebreid naar verbouwingen. Tot nog toe gold die regeling niet voor oppervlaktes tot 40 m², maar daar wordt van afgestapt. “Elke druppel telt”, beklemtoont Demir. “Dat betekent dat je ook elke druppel maximaal moet opvangen en hergebruiken.”

“Maar ook alle overheden zullen het goede voorbeeld moeten geven”, aldus nog de minister. “Bijkomende verharding van het openbaar domein kan in de toekomst alleen maar als er voldoende infiltratie- en buffervolume voorzien wordt. Steden en gemeenten moeten afstand nemen van de grote grijze, verharde vlaktes zoals we die te vaak zien en moeten durven kiezen voor onverharde, groene en biodiverse plaatsen die ook zullen helpen bij verhitting.”

De nieuwe regels doorlopen nu nog een consultatieronde en een openbaar onderzoek, waarna de definitieve goedkeuring binnen de regering volgt.

Op groenblauwpeil.be kunnen bouwers of verbouwers alvast berekenen aan welke voorwaarden hun perceel het best voldoet.

Partner Content