© GETTY IMAGES

Gsm, fitness,... Hoe zeg je een abonnement op

Jan Roodhooft Advocaat

Je hebt een abonnement voor je smartphone, Netflix, Spotify. Je hebt je ingeschreven bij een fitnessclub. Maar wat als je van die dingen af wilt geraken?

1 Kan ik mijn gsm-abonnement van de ene op de andere dag stopzetten en overstappen naar een andere provider?

Moeilijk om hier zomaar met ja of nee op te antwoorden. Daarvoor moet je er je contract bijnemen: heb je dat afgesloten voor een bepaalde duur – een jaar – of voor onbepaalde tijd? Een contract met een welbepaalde looptijd kan je de eerste zes maanden niet zomaar beëindigen. Doe je dat toch, dan kan de provider je een schadevergoeding vragen. Maar die kan nooit hoger zijn dan de maandbedragen die je nog moet betalen tot het einde van de zesde maand. Na zes maanden kan je je contract wel stopzetten zonder dat je een schadevergoeding verschuldigd bent en moet je ook geen opzeggingstermijn respecteren. Heb je echter een contract voor onbepaalde duur, dan kan je op om het even welk moment de overeenkomst beëindigen, zonder opzeggingstermijn, vergoeding of reden.

Maar kijk uit: kreeg je bij je abonnement van je provider, gratis of tegen een spotprijs, een toestel bovenop – smartphone, tablet, enz. -, dan gelden weer andere regels. Zeg je dan voor de afgesproken einddatum je abonnement op, dan mag je dat toestel houden, maar moet je er een vergoeding voor betalen. Die is gelijk aan de restwaarde van het toestel op het moment dat je het contract stopzet. Om de restwaarde te kennen moet je er de terugbetalingstabel van je contract bijnemen. Daarin staat hoeveel je exact moet betalen, afhankelijk van het aantal al verstreken maanden.

2 Vorige week nam ik online een abonnement op een krant. Nu heb ik daar spijt van en wil ik graag het contract beëindigen. Kan dat nog?

Sluit je online een abonnement af, dan heb je inderdaad een herroepingsmogelijkheid: je hebt dan namelijk 14 dagen bedenktijd. Je hoeft geen reden op te geven voor de annulatie. Kranten geven je meestal de kans om je abonnement ook online weer te herroepen. Is die mogelijkheid er niet, dan moet het met een aangetekende brief. Weet wel dat dit enkel geldt wanneer je je kranten- of tijdschriftenabonnement online hebt afgesloten. Bestel je een krant, tijdschrift of magazine op de klassieke manier, dan is er geen herroepingsmogelijkheid.

3 Hoe zeg ik de vaste telefoonlijn op?

Krijg je te veel telefoontjes van bedrijven die je iets willen verkopen? Of maak je nog nauwelijks gebruik van je vaste lijn? Dan kan je die onder bepaalde voorwaarden kosteloos opzeggen. Alles hangt ook hier af van je contract. Je moet wel je operator contacteren, bij voorkeur schriftelijk of via een formulier dat de verbrekingsdatum vermeldt. De opzeggingstermijn bedraagt doorgaans 30 dagen. Afhankelijk van de looptijd van je contract kan je je vaste lijn dus kosteloos opzeggen, op voorwaarde dat ze geen deel uitmaakt van een pack met bijvoorbeeld ook tv en internet. Heb je inderdaad zo’n pack en wil je toch van je vaste lijn af, maar wel klant blijven bij dezelfde operator, dan moet je een nieuw contract aanvragen.

Verander je van operator, dan kan je gebruikmaken van de Easy Switchdienst. Die procedure vereenvoudigt de overstap naar een andere operator wanneer je minstens je internetverbinding of tv-aansluiting overzet. Verder is het simpel: je geeft een mandaat aan je nieuwe operator. Die regelt de administratieve stappen voor jou en stuurt een technicus langs. Je kan ook je vaste of mobiele nummer behouden, tenzij je dat liever niet wil.

4 Ik heb een abonnement bij een fitnessclub, maar om gezondheidsredenen mag ik van mijn arts niet langer sporten. Kan ik dat contract stopzetten?

Hier is het zaak om te weten of je fitness-club een gedragscode heeft onderschreven. De lijst met fitnessclubs die zich aan deze code houden, vind je terug op de website van de FOD Economie

Heeft je fitnessclub de code onderschreven, dan moet je bij het afsluiten van je contract minstens kunnen kiezen uit een overeenkomst voor onbepaalde duur, voor 6 maanden, voor 12 maanden of voor een eenmalige overeenkomst van maximaal één maand. In die gevallen mag je de overeenkomst stopzetten zonder dat je een vergoeding moet betalen, als er sprake is van een medisch letsel waardoor je definitief niet meer mag fitnessen. Mag je om medische redenen tijdelijk niet fitnessen, dan wordt je abonnement opgeschort en moet je voor die periode niet betalen, op een beperkte administratieve kost na.

Onderschreef je fitnessclub de gedragscode niet, dan moet je je overeenkomst uitvlooien om te zien wat de afspraken hieromtrent zijn. Je bent gebonden aan de contractuele bepalingen die in je contract staan. En meestal kan je dan niet zomaar een einde maken aan de overeenkomst als je om medische redenen tijdelijk of definitief niet kunt fitnessen.

Voor andere abonnementen die je aangaat – sportclub, dierentuin, pretpark, boekenclub enz. – geldt eveneens de regel dat de gemaakte afspraken tellen. Neem er ook daar dus even je contract bij om te zien hoe je je abonnement kan beëindigen en of je een deel van het betaalde bedrag kan terugkrijgen.

5 Tot voor kort nam ik altijd de trein naar het werk en heb daarvoor een jaarabonnement. Nu ik een nieuwe job met bedrijfswagen heb, is dat treinabonnement overbodig. Kan ik een terugbetaling vragen?

Maak je niet langer gebruik van je treinabonnement, dan kan je een terugbetaling vragen in een station naar keuze. Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van het aantal maanden dat je er al mee gereden hebt. Heb je met je jaarabonnement maar drie maanden gespoord, dan krijg je slechts 50% van je jaarabonnement terugbetaald. Het hele overzicht van wat je kan terugvorderen bij welk soort abonnement vind je op volgende link: www.belgiantrain.be/nl/support/faq/faq-tickets-and-railcards/faq-exchange-refund. Maar weet alvast dat elke begonnen maand als een volledig gebruikte maand wordt aanzien.

6 Ik heb mijn krantenabonnement telefonisch opgezegd. Toch steekt de krant nog elke dag in de bus en krijg ik ook facturen. Wat kan ik doen?

Ook hier geldt de gulden regel: kijk eerst in je contract hoe het moet. Wordt daarin niet vermeld hoe je je krant moet opzeggen, dan kan het op gelijk welke manier. Maar zorg er altijd voor dat je het naderhand kan bewijzen. Want ontstaat er discussie, dan moet je het bewijs van je opzegging kunnen leveren. Het ultieme bewijsstuk is uiteraard de aangetekende brief. Bij sommige bedrijven – zoals Netflix – kan je je abonnement echter ook online beëindigen. Stuur je een mail, vraag dan om een ontvangstbevestiging te krijgen. Dat geldt ook als je opzegt via sms. Maar zeg je je abonnement telefonisch op, dan heb je niets om op terug te vallen, tenzij men je naderhand een bevestiging van je opzegging stuurt.

7 Netfix, Spotify, Deezer en co: hoe zeg ik een digitaal abonnement op?

Of het nu om een abonnement op een muziekplatform, dan wel om een ander digitaal abonnement zoals Netflix gaat, je kan dat op elk moment opzeggen. En wel erg eenvoudig: log in op je onlineaccount en schrap je abonnement. Je hoeft zelfs niet te zeggen waarom. Uiteraard moet je je abonnement opzeggen vóór de maandelijkse automatische verlenging, zo niet betaal je een maand langer.

8 Hoe zeg ik een abonnement op na een overlijden?

Na het overlijden van een familielid wil je zijn/haar abonnementen stopzetten? Bij operatoren die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, zoals Proximus of Telenet, is dat vrij simpel. Je meldt het overlijden aan de operator of uitgever – via een aangetekende brief, een mail of een invulformulier – en je voegt er een kopie van de overlijdensakte bij. Je vraagt de kosteloze stopzetting van het abonnement en de eventuele terugbetaling van de bijdrage of het bedrag van het abonnement voor de periode dat er geen gebruik meer van wordt gemaakt.

9 Hoe zeg ik een digitaal abonnement op na een overlijden?

In het ideale scenario heeft de overledene er bij leven aan gedacht om een digitaal testament op te stellen en een digitale erfgenaam aan te duiden. Digitale platformen en sociale media zoals Facebook bieden je als gebruiker de mogelijkheid om een digitale erfgenaam aan te duiden die je account mag beheren na je dood. Toch denken weinig mensen daaraan. En evenmin aan het doorspelen van hun wachtwoorden voor een post mortem-beheer. Nochtans heb je die codes en wachtwoorden nodig om toegang te krijgen tot de gegevens die werden opgeslagen om een abonnement op te zeggen of geld terug te vragen (bv. PayPal). Maar wat als je geen wachtwoorden van de overledene hebt en hij/zij geen digitaal testament heeft opgesteld? Als erfgenaam moet je dan contact opnemen met de provider, hem een overlijdensakte bezorgen en je verwantschap met de overledene melden. Is je verzoek legitiem, dan zal de operator de accounts en abonnementen schrappen en eventueel het tegoed terugbetalen.

10 Ik had een abonnement bij een fitnessclub voor 12 maanden en die zijn voorbij. Omdat ik mijn abonnement niet heb opgezegd, gaat de fitnessclub ervan uit dat ik het stilzwijgend verleng en moet ik blijven betalen. Kan dat zomaar?

Ook hier geldt weer als eerste stap: lees je contract. Er kan enkel sprake zijn van een stilzwijgende verlenging van je abonnement, als dat in de overeenkomst met de fitnessclub vermeld staat. Niet ergens verdoken in kleine lettertjes, wel in vet, in een apart kader, los van de tekst, op de voorzijde van de eerste pagina. Je contract moet ook vermelden wat de gevolgen zijn van zo’n stilzwijgende verlenging. En de uiterste datum waarop je je tegen die verlenging kan verzetten, moet eveneens worden opgegeven. Bij een stilzwijgende verlenging zit je trouwens niet opnieuw voor heel wat maanden aan je contract vast, want met een opzeggingstermijn van maximum twee maanden kom je er toch nog onderuit.

Deze regeling geldt trouwens niet enkel voor je fitnessabonnement. Ze is van toepassing op de stilzwijgende verlenging van allerlei dienstenovereenkomsten van bepaalde duur die je hebt afgesloten, tenzij de wet een andere regeling bevat. Op één categorie is ze alvast niet van toepassing: overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen – zoals een abonnement op een tijdschrift of een boekenclub. Om daar te weten of er sprake is van een stilzwijgende verlenging en wat de gevolgen zijn, moet je weer terug naar af: je contract.

Partner Content