© BELGA

Het KI heeft afgedaan!

Vandaag wordt het bedrag aan registratierechten die je betaalt als je een huis koopt bepaald door het kadastraal inkomen. Vlaams minister van Financiën, Bart Tommelein, wil het anders en stelt voor om een algemeen tarief van 7% in te voeren.

Wie een huis of appartement koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die worden vandaag onder meer bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Dat is een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengsten. Je betaalt 5 % op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max. € 745 euro). Dit zijn de zogenaamd ‘bescheiden woningen ‘ die een klein beschrijf hebben. Je betaalt in Vlaanderen 10 % bij een KI dat die grens overschrijdt. Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment (samen of apart) geen andere woning bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste € 15.000 van de aankoopsom. Deze vermindering wordt het ‘abattement’ of de ‘voetvrijstelling’ genoemd. Voorwaarde is wel dat de koper(s) er hun hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar na de aankoop. Het (federale) kadastraal inkomen is echter geen actuele waardemeter meer, want is gebaseerd op de huurprijzen van 1975. Zo kunnen grotere huizen op het platteland, die ondertussen soms verbouwd en gerenoveerd zijn, vaak nog aanspraak maken op het ‘klein beschrijf’, terwijl kleine, de facto ‘bescheiden’ nieuwere appartementen in de stad bijna altijd onder het ‘groot beschrijf’ vallen.

Daarom stelde Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein, voor om een ander systeem te hanteren, niet meer op basis van het KI. De hervorming werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar moet nog voor advies naar de Woonraad, SERV en de Raad van State. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem nog voor de zomer van kracht zou worden.

In dit nieuwe systeem zouden de registratierechten voor de aankoop van de gezinswoning 7% bedragen. Bedraagt de aankoopprijs van de woning € 200.000 of minder, dan zou je een extra korting van € 5.600 krijgen (geen registratierechten op de eerste schijf van € 80.000). Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van € 220.000. Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone Vlaamse tarief van 10%.

Wallonië en Brussel

In Wallonië bedragen de registratierechten 12,5 %, maar in bepaalde gevallen kunnen ze verlaagd worden naar 6 %. Daar is er dus, net als in Vlaanderen op dit moment, een klein beschrijf. De rechten voor een derde woning werden sinds 2016 verhoogd tot 15 %.

Brussel heeft geen klein beschrijf, maar kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen een abattement. Op de eerste € 175.000 moeten er geen registratierechten betaald worden, als de totale prijs van de woning max. € 500.000 bedraagt. De kopers moeten er ook binnen 2 jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen en dat minstens 5 jaar. Boven de € 175.000 geldt het tarief van 12,5%.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content