© Getty Images

Het recht om vergeten te worden na zware ziekte

Het klinkt wat raar, maar ‘vergeten worden’ kan ook een recht zijn. Dat was al zo voor wie ooit zwaar ziek was en een schuldsaldoverzekering wil sluiten. Nu geldt dit recht ook bij het sluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen.

Als je een krediet afsluit om bijvoorbeeld een eigen huis te kopen of te (ver)bouwen, kan het nuttig zijn om ook een schuldsaldoverzekering te nemen. Deze verzekering garandeert dat het krediet meteen wordt terugbetaald aan de bank als je onverwacht zou overlijden. Je partner of nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen meer te maken over de verdere afbetaling.

Een schuldsaldoverzekering afsluiten is niet altijd evident als je een zware ziekte zoals kanker hebt gehad of aan een chronische ziekte lijdt. De kans bestaat dat je dan een bijpremie moet betalen of dat je geen verzekering krijgt. Sinds begin 2015 bestaat er een wet die ervoor zorgt dat personen met gezondheidsproblemen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een schuldsaldoverzekering wanneer zij een woonlening aangaan. Om de aanvraag te kunnen beoordelen, zal de verzekeraar vragen om een medische vragenlijst in te vullen. Sinds die wet mag een verzekeraar alleen gebruik maken van een medische vragenlijst die vooraf is goedgekeurd door het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Zo ben je er zeker van dat de vragen die je moet beantwoorden nauwkeurig en relevant zijn en je privacy niet schenden.

In 2019 werd de wet verder aangepast, zodat een schuldsaldoverzekering nog toegankelijker is voor wie al geruime tijd genezen is van kanker of voor wie aan een welbepaalde chronische ziekte lijdt die onder controle is.

Verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt een extra buffer voor zelfstandigen, bovenop de vergoeding van het ziekenfonds, bij ziekte of ongeval. Ook werkgevers kunnen een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten voor hun werknemers. Vanaf 1 februari zal er ook een ‘recht om vergeten te worden’ ingevoerd worden voor wie een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt, overeenkomstig een in 2021 aangenomen gedragscode binnen de sector. Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Er staat in vastgelegd dat kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn wanneer de behandeling ervan meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Deze beslissing is een belangrijke stap voor duizenden mensen die van kanker genezen zijn, in het licht van zowel hun eigen financiële bescherming als die van hun gezin. Zij is bij uitstek een opsteker voor de zelfstandigen, die het qua gewaarborgd inkomen met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen en bij ziekte het risico lopen om in ernstige financiële moeilijkheden te belanden. Daarom sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen.

Nog wel vermelden

Al is het voor verzekeraars niet langer mogelijk om kanker in te roepen als uitsluitingsgrond, om de kankeraandoening van de verzekeringsdekking uit te sluiten of om een bijpremie aan te rekenen, wie door een kankeraandoening getroffen is of was, moet de ziekte wel nog altijd vermelden bij de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen.

Bron: Assuralia

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content