© Getty Images/iStockphoto

Hoe kan je je kleinkind financieel helpen?

Veel grootouders stoppen hun kleinkinderen iets toe in deze periode van het jaar. Soms denken ze ook aan een grotere financiële bijdrage. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe houden ze een slag om de arm?

Je kan je kleinkinderen iets nalaten via je erfenis, door hen iets toe te kennen in je testament. Maar veel grootouders helpen hun kleinkinderen liever als ze er zelf nog zijn.

Een som schenken

Het eerste waar je aan denkt als je je kleinkind wilt helpen, is een geldsom schenken. Maar als dit een aanzienlijk bedrag is, dan spreken we niet meer van een cadeautje, maar wordt dit als een juridische schenking beschouwd. En dan moeten er in principe schenkbelasting betaald worden. Geef je geld in een envelopje (handgift) of schrijf je geld over op de rekening (onrechtstreekse schenking via bankgift), dan kan je dit belastingvrij doen als je nog 3 jaar leeft (de 3 jaar zal in Vlaanderen 4 jaar worden). Tip: zet niet ‘schenking of gift van oma of opa’ in de mededeling, want dit zou beschouwd kunnen worden als een rechtstreekse schenking, waarbij er een notariële akte zou moeten gemaakt worden. Je maakt dan best een bewijsdocument van de schenking, zodat je de datum kan aantonen. Je kan dit doen met de klassieke aangetekende brieven (één waarin je als schenker aangeeft dat je een som wil schenken en één waarin de begiftigde de schenking aanvaardt en bedankt) of met één enkel document dat schenker en begiftigde tekenen (pacte adjoint).

Je kan er ook voor kiezen om de schenking te laten registreren op het kantoor van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er moet dan schenkbelasting van 3% worden betaald (het tarief in de rechte lijn). Maar zo vermijd je dat er erfbelasting zou moeten worden betaald bij een overlijden binnen de 3 (4) jaar. En zo hoef je je ook geen verdere zorgen te maken over die termijn van 3 (of 4) jaar.

Je kan ook eventueel voorwaarden of lasten koppelen aan je schenking. Eerst een diploma bijvoorbeeld... Opschortende voorwaarden (de schenking wordt pas uitgevoerd als de voorwaarde vervuld is) zoals deze zijn enkel mogelijk bij rechtstreekse schenkingen met notariële akte. Maar ontbindende voorwaarden (de schenking houdt op te bestaan als de voorwaarde zich voordoet) kunnen zowel bij rechtstreekse als bij onrechtstreekse schenkingen. Bijvoorbeeld: het geschonken bedrag keert terug als het kleinkind voor de grootouder zou overlijden. Bij een notariële schenking staat dit beding in de akte, bij een hand- of bankgift zet je dit beding van terugkeer in het bewijsdocument. Naast de voorwaarden kan je ook lasten koppelen aan je schenking. Bijvoorbeeld: je kleinkind krijgt een som, maar met de ‘last’ om iets voor jou te doen.

Geld lenen

Het kan ook zijn dat je je kleinkind financieel wilt helpen, zonder al een som te schenken. Dan kan je het geld lenen. Ook al gaat het om je kleinkind, zet deze lening best op papier. In dat geschrift kan je aangeven binnen welke termijn je kleinkind de som moet terugbetalen, eventueel vraag je intrest. Je kan ook bepalen dat de som pas na jouw overlijden moet worden terugbetaald, door te verrekenen met de andere erfgenamen.

Partner Content