Vandaag krijgen mannen gemiddeld 26% meer pensioen dan vrouwen. © gettyimages

Hoe kan MyPension.be helpen?

Via MyPension.be, de online tool van de Federale Pensioendienst, kan je als je werkt of een tijd gewerkt hebt, bekijken hoeveel pensioen je later zal krijgen. Ongeveer, want het bedrag dat je te zien krijgt is een raming. Hoe dichter je bij je echte pensioenleeftijd komt, hoe correcter die raming is

“Het is belangrijk dat we al je gegevens hebben”, benadrukt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst. “Om je exacte pensioendatum te berekenen, hebben we een overzicht nodig van je hele loopbaan. Vandaag ontbreken vaak de loopbaangegevens uit het buitenland. MyPension.be berekent je pensioen ook altijd op basis van de huidige wetgeving. Die kan in de loop der jaren veranderen. Hoe dan ook: wijzigt je situatie, dan zie je daar drie maanden later de weerslag van op je pensioen.”

Twee bedragen

In MyPension.be krijg je meestal twee bedragen te zien: het pensioen dat je zal krijgen op jouw vroegst mogelijke pensioendatum – als je voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan – en het pensioen dat je zal krijgen op je wettelijke pensioendatum.

“Hier krijg je al een eerste keuze”, legt Giselda Curvers uit. “Heb je lang genoeg gewerkt en ben je oud genoeg, dan zal je vroeger kunnen stoppen dan op 65 jaar (66 vanaf 2025, 67 vanaf 2030). Dit is jouw vroegst mogelijke datum. Onder deze twee bedragen staat een kadertje ‘Voeg nieuwe pensioendatum toe’. Hier kan je een datum aanduiden tussen je vroegst mogelijke en je wettelijke pensioendatum. “We hebben gemerkt dat koppels vaak graag samen met pensioen gaan, of dat mensen graag zelf een specifieke datum kiezen, bijvoorbeeld 1 januari. Daarom hebben we die mogelijkheid toegevoegd”, geeft Giselda Curvers mee.

Welke simulaties kunnen?

Als je MyPension.be opent met je eID of itsme, en je klikt op ‘Mijn pensioen plannen’, zie je een kader ‘Bereken de impact van een loopbaanverandering op uw pensioen’. Hier krijg je de mogelijkheden te zien die voor jou van toepassing zijn. Dat kunnen er vier zijn. Maar voor je je aan simulaties waagt, geeft Giselda Curvers nog tips mee bij elk van de vier mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Je loon of je werkuren veranderen

“Enkel als je vandaag loontrekkend bent, krijg je deze mogelijkheid te zien. Voor ambtenaren, zelfstandigen, of wie in verschillende stelsels werkt, kan deze simulatie momenteel (nog) niet.”

Ook niet onbelangrijk: “Stel dat je 4/5 gaat werken in het kader van een landingsbaan, dan wordt de gelijkstelling van je niet-gewerkte dag vandaag niet meegenomen in de simulatie. Je zal dus een hoger pensioen krijgen dan de raming die je te zien krijgt. In een volgende fase zal wel rekening gehouden worden met deze gelijkstelling.”

En verder: “Je kan evenmin aangeven dat je voor een beperkte periode meer of minder wilt werken. Als je een verandering aanbrengt – bv. op 1/11/ 2021 wil je gedurende vijf jaar 80% i.p.v. 100% werken – dan wordt die 80% doorgerekend tot het einde van je loopbaan en niet enkel voor vijf jaar.”

Mogelijkheid 2: Je begint te werken als werknemer

“Hier zie je wat de gevolgen zijn als je tijdens je loopbaan van zelfstandige of ambtenaar overstapt naar het statuut van loontrekkende. In omgekeerde richting kan je nog geen simulatie maken”, verduidelijkt Giselda Curvers.

Mogelijkheid 3: Je beëindigt je loopbaan voor je vroegste pensioendatum

Ook al kan je nog niet met pensioen, niemand kan je beletten om te stoppen met werken. We hebben het over een vrijwillige keuze, niet over een ontslag. Je zal dus ook geen RVA-uitkering krijgen en geen pensioengelijkstelling voor de periode die je niet (meer) werkt. Hier krijg je te zien hoeveel pensioen jij in dat geval zal krijgen op je pen-sioendatum. “We gaan altijd uit van je vroegst mogelijke datum”, legt Giselda Curvers uit. “Voldoe je niet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, dan telt je wettelijke pensioendatum.”

Mogelijkheid 4: Je koopt studiejaren af

“Tot 30 november 2020 kon je studiejaren afkopen aan een gunstig tarief. Vandaag betaal je heel wat meer. Studiejaren afkopen gebeurt dan ook niet zo vaak”, geeft Giselda Curvers mee. Ook ambtenaren betalen vandaag als ze studiejaren willen afkopen.

Onze loopbaansimulatie en de impact ervan

Eric, geboren op 20/03/66, is vandaag 55. Hij startte met werken op 1/09/88, startloon 1.300 euro bruto. Vandaag verdient hij 3.500 euro. Vanaf 2021 is er geen loonstijging meer, dus nemen we 2021 als basis voor de berekening. In de simulatie van het netto pensioenbedrag op MyPension.be worden standaard basisparameters gebruikt: alleenstaande, geen kinderen ten laste, geen andere inkomsten/pensioenen.

Scenario 1. Eric blijft voltijds werken.

  • Doet hij dat tot de vervroegde pensioendatum (1/5/2029), dan zal hij bruto 1935,09 euro penioen per maand krijgen of 1.612,27 euro netto.
  • Doet hij dat tot de wettelijke pensioendatum (1/4/2033), dan zal zijn bruto pensioen 2.147,11 euro bedragen of 1.710,41 euro netto.

Scenario 2. Eric stopt met werken op 60 jaar (eind maart 2026).

  • Geen vervroegde pensioendatum.
  • Op de wettelijke pensioendatum zal hij bruto 1.768,18 euro ontvangen of 1.530,74 euro netto.

Scenario 3. Eric neemt een halftijdse landingsbaan zonder uitkering (en dus zonder pensioengelijkstelling) op 55 jaar.

  • Op de vervroegde pensioendatum (1/9/2029, de datum is verschoven omdat er minder prestaties zijn) krijgt hij dan bruto 1.725.32 euro per maand of 1.509,86 euro netto.
  • Op de wettelijke pensioendatum zal dat bruto 1.822,31 euro per maand zijn of 1.554,06 euro netto.

Scenario 4. Eric neemt een halftijdse landingsbaan op 60 jaar, met uitkering.

  • Op de vervroegde pensioendatum (1/5/2029) levert hem dat bruto 1.935,09 euro pensioen per maand op of 1.612,27 euro netto.
  • Op de wettelijke pensioendatum gaat het om 2.084,97 euro bruto of 1.683,38 euro netto.

Partner Content