© Getty Images/iStockphoto

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?

De leeftijd van de bestuurder, de plaats waar hij woont en zijn ‘voorgeschiedenis’ spelen een rol bij de berekening van de premie die een bestuurder betaalt voor zijn autoverzekering.

Elk gemotoriseerd voertuig op de openbare weg moet verzekerd zijn. Dat ligt vast bij wet. Deze verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA motorrijtuigen) dekt de schade aan derden. Dat in tegenstelling tot een niet-verplichte omniumverzekering die ook de eigen schade dekt. Maar wat bepaalt nu precies de prijs van een autoverzekering?

? De historiek van schadegevallen: voorheen gebruikten alle verzekeraars dezelfde schaal, die bekend staat als het bonus-malus-systeem. Tegenwoordig kunnen verzekeraars hun eigen systeem toepassen. Maar in de praktijk komt dit grotendeels overeen met het oude bonus-malussysteem. Om het risico te kunnen beoordelen, gebruikt de verzekeraar de schadegegevens van de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens zijn opgenomen in een attest schadeverleden.

  • Het vermogen van het voertuig: wordt uitgedrukt in kilowatt. Hoe hoger dit is, hoe hoger de premie.
  • Het gebruik van het voertuig is eveneens een factor die bepalend is voor de hoogte van de premie. Voor een voertuig dat enkel privé wordt gebruikt, betaal je een lagere premie dan voor een voertuig dat voor professionele doeleinden wordt gebruikt. Het beroep van de bestuurder heeft ook invloed bij de berekening. Een pakjesbezorger betaalt niet dezelfde premie als een ambtenaar.
  • De leeftijd van de bestuurder is een belangrijke factor. Vooral jongeren onder de 26 jaar worden getroffen door deze maatregel. Een jonge bestuurder moet al snel ? 1.000 per jaar betalen voor een gewone BA auto en voor een “kleine” wagen. De verzekeraars beroepen zich op de geringe rijervaring om dit tarief te rechtvaardigen.
  • De woonplaats van de bestuurder. Inwoners van grote steden zijn hierbij benadeeld. Woon je in 1000 Brussel of 2000 Antwerpen dan start je al met een handicap ten opzichte van een chauffeur die op op het platteland woont. De reden? De statistieken van de verzekeraars die aantonen dat er meer schadegevallen zijn in de steden.

Bron: Assuralia, de Federatie van Verzekeraars.

Partner Content