© Getty Images/iStockphoto

Hoeveel kost een rechtszaak?

Jan Roodhooft Advocaat

Naast het honorarium van je advocaat moet je ook betalen om je zaak op de rol te plaatsen. Kost elke rechtbank evenveel? En wat riskeert de verliezer?

Een geschil met je huurder, niet tevreden over je aannemer, ruzie in je familie over een erfenis,... Ook al wordt bemiddeling de laatste tijd erg gepromoot, er zijn toch nog veel zaken die uiteindelijk voor de rechtbank eindigen.

Wat kost je advocaat?

De factuur van je advocaat bestaat uit zijn ereloon en zijn kosten. Maak hierover duidelijke afspraken wanneer je een zaak voor het eerst met je advocaat bespreekt en laat alles op papier zetten. Veel advocaten werken tegen een uurtarief. Maar dat ligt niet vast. De meeste advocaten rekenen € 120 tot € 200 per uur aan, btw inbegrepen (sinds 1 januari 2014 moeten advocaten 21% btw aanrekenen). Specialisatie, ervaring en bekendheid kunnen een hoger uurtarief rechtvaardigen. Maar je kan je advocaat ook vragen of hij bereid is je zaak te verdedigen tegen een vast bedrag. Met hem afspreken dat je hem enkel betaalt als hij de zaak wint – no cure, no pay – kan hier niet. Je kan wel een bonus afspreken voor als de zaak voor de rechtbank positief uitdraait.

Los van zijn ereloon rekent de advocaat ook kosten aan voor zijn briefwisseling, een kilometervergoeding bij verplaatsingen, dossierkosten enz. Vraag ook hierover duidelijkheid bij een eerste bespreking.

Vind je de kosten echt te duur, dan kan je nog een beroep doen op een pro deo advocaat. Ten minste als je aan alle financiële voorwaarden voldoet. In dat geval krijg je een advocaat toegewezen. Hou er wel rekening mee dat het vaak om een advocaat-stagiair gaat.

Wat kost de rechtbank?

De rechtbank rekent een belasting – het rolrecht – aan om een zaak op de agenda te zetten. In 2015 veranderde de wetgeving. Voortaan hangt het rolrecht niet enkel af van de rechtbank, maar ook van de waarde van de vordering (zie tabel onderaan deze pagina). Het rolrecht wordt betaald per eisende partij. Win je de zaak, dan kan het zijn dat de rechter de verliezer deze kost laat terugbetalen.

Hoeveel kost een rechtszaak?

Voorbeeld. Jij en je echtgeno(o)t(e) dienen een vordering in bij de vrederechter met een totale waarde van €3.000. Dan betalen jullie allebei €40, want jullie aandeel bedraagt € 1.500. Dient maar één van jullie deze vordering in, dan betaalt hij/zij €80.

Laat je een dagvaarding uitbrengen door een gerechtsdeurwaarder, dan moet je ook nog zijn kosten betalen (€200 tot €300).

Verder kan de rechter een deskundige aanstellen (bijvoorbeeld in bouwgeschillen). Afhankelijk van de expertise kunnen deze kosten meerdere duizenden euro’s bedragen. De rechter geeft in zijn vonnis normaal aan wie deze kosten moet voorschieten.

Wat betaalt de verliezer?

Meestal zal de rechter al deze gerechtskosten laten dragen door de verliezer. Maar hij kan beide partijen ook elk een deel laten betalen.

Als je de procedure verliest, riskeer je bovendien ook nog eens een rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen aan de winnaar. Dit is een forfaitaire vergoeding voor de advocatenkosten van de andere partij. Ze hangt af van de inzet van het geschil. Ze kan gaan van €180 tot maar liefst €18.000 per aanleg (dus in eerste aanleg en eventueel nog eens in beroep). Meestal wordt de basisrechtsplegingsvergoeding toegekend maar de advocaten kunnen proberen ze te verlagen of te verhogen naar een minimum- of maximumbedrag. De rechter beslist. Een tabel van de rech

Op www.rechtbanken-tribunaux.be vind je alle informatie over de rechtbank of het hof waar je zaak behandeld wordt.

Partner Content