© Getty Images/iStockphoto

Hospitalisatie- en ziekteverzekeringen stijgen volgens nieuwe medische indexen

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Vanaf 1 juli 2016 kunnen hospitalisatie- en ziekteverzekeringen stijgen aan de hand van de nieuwe medische indexen. Dat heeft niet enkel gevolgen voor de premie die u moet betalen, maar ook voor de franchise en gedekte bedragen. De medische indexen worden berekend door de FOD Economie op basis van de stijging van de kosten voor gezondheidszorg.

Hebt u een ziekte- of hospitalisatieverzekering? Dan kan het bedrag van de premie en van de franchise en/of van de gedekte prestaties bij de volgende vervaldatum de hoogte ingaan. Deze mogelijke stijging is het gevolg van de publicatie van de nieuwe medische indexen in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2016.

Bij de berekening van deze indexen wordt rekening gehouden met de verhoging van de kosten voor gezondheidszorg: verzekeringsbedrijven moeten aan de FSMA, of aan de Controledienst voor Ziekenfondsen en aan de FOD Economie de brutolasten van de schade per waarborg, m.a.w. het bedrag van de factuur min de tussenkomst van het RIZIV, meedelen. De berekening en publicatie van de indexen gebeurt eenmaal per jaar in juli.

Er bestaan 4 indexen die gerelateerd zijn aan de diverse soorten ziekteverzekeringscontracten, met verschillende waarborgen: de waarborg “eenpersoonskamer”, de waarborg “twee- en meerpersoonskamer”, de waarborg “ambulante zorgen” en de waarborg “tandverzorging”. De indexen worden uitgesplitst naar leeftijdsklassen.

Geen systematische indexering

Een verhoging gebeurt evenwel niet systematisch. Ze gebeurt enkel voor ziekteverzekeringscontracten die niet gebonden zijn aan de beroepsactiviteit, met andere woorden overeenkomsten die u persoonlijk hebt gesloten voor uzelf en/of uw gezinsleden (ziekteverzekeringscontracten waarvan u via uw werkgever geniet, vallen hier dus buiten).

Van deze contracten gaat het enkel om de overeenkomsten die een indexeringsclausule bevatten. Als dit het geval is, zou het bij de volgende premievervaldag kunnen dat de verzekeraar de premie en/of de franchise en/of de gedekte prestaties ervan verhoogt. Daarvoor moet de verzekeraar zijn klant op de hoogte brengen van de indexeringsmethode en van haar bepalingen door dit op uw vervalbericht te vermelden.

Let op: er kan enkel gebruik gemaakt worden van de medische indexen indien deze hoger liggen dan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Meer info vindt u hier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content