Hospitalisatieverzekering voor volwassen kinderen

Wanneer ze 25 jaar worden, moeten kinderen zich zelf aansluiten bij een ziekenfonds. Maar geldt dat ook voor de hospitalisatieverzekering of kunt u hen als ouder blijven verzekeren?

“Mijn dochter wordt binnenkort 25 jaar en zal zich dan zelf moeten aansluiten bij een ziekenfonds. Kan ik haar dan nog verder verzekeren via de hospitalisatieverzekering van mijn werkgever? Zij is immers nog aan het studeren en heeft nog geen eigen inkomen. ” Deze vraag ontvingen we van een lezer.

Er is geen uitdrukkelijke leeftijd waarop een kind zelf een hospitalisatieverzekering moet sluiten. Wanneer een kind gedekt is via de polis van een ouder, blijft het dat zolang het fiscaal ten laste blijft van de ouders. Daarvoor moet het kind deel uitmaken van het gezin en geen of slechts een beperkt inkomen hebben. Wanneer het kind gaat werken, krijgt het recht op een individuele voortzetting van de polis bij dezelfde verzekeraar zonder dat een medische acceptatie gebeurt. De procedure is verschillend naargelang het al dan niet een beroepsgebonden verzekering betreft.

Bij een niet-beroepsgebonden verzekering moet de hoofdverzekerde de verzekeraar informeren over het tijdstip waarop de bijverzekerde (het kind) het gezin heeft verlaten en van zijn nieuwe verblijfplaats. De verzekeraar heeft dan 30 dagen om een voorstel aan die persoon te doen. Indien de persoon dit voorstel binnen de 60 dagen aanvaardt, gebeurt er geen medische selectie en begint de dekking van de nieuwe polis retroactief vanaf het moment dat de dekking van de vorige polis verloren is gegaan. Na het verstrijken van die termijn, vervalt het recht op het aanbod.

Bij een beroepsgebonden verzekering heeft het kind wanneer het zelfstandig gaat wonen, 105 dagen om de verzekeraar te informeren over zijn voornemen om de polis individueel verder te zetten. De verzekeraar moet binnen de 15 dagen een aanbod doen (zonder medische selectie). Het kind heeft dan 30 dagen om dit te aanvaarden (met retroactieve dekking). Na verstrijken van die termijn, vervalt het recht op een individuele voortzetting.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content