© iStock

Huis of geld in het buitenland? Zo erven je erfgenamen

Een buitenverblijf in Frankrijk, geld op een Zwitserse rekening, een andere nationaliteit dan het land waar je woont,... erven met een buitenlands tintje wordt eenvoudiger.

Ben je Belg en bevindt je hele hebben en houden zich in België, dan bepaalt de Belgische wet wie je erfgenamen zijn en wat zij erven. Maar laat je een huis in het buitenland na, dan was de zaak tot voor kort minder eenvoudig. Vroeger gold voor onroerend goed het recht van de plaats waar dat goed zich bevond. Een huis in Frankrijk viel dus onder het Franse recht. Maar een huis in Spanje niet, omdat het Spaanse recht terug naar het Belgische recht verwees. Ingewikkeld!

Je verblijfplaats telt

Sinds 17 augustus 2015 geldt in Europa de Europese Erfrechtverordening. Die bepaalt dat het erfrecht van het land van je laatste gewone verblijfplaats van toepassing is op je hele nalatenschap. In de verordening staat ook dat je een nauwe en duurzame band met dat land moet hebben.

Heb je een huis in Frankrijk, maar verblijf je meestal in België, dan zullen je erfgenamen je Franse huis erven volgens het Belgisch erfrecht en is de Belgische rechter bevoegd.

Verhuis je naar Italië om een B&B in de Toscaanse valleien te runnen, dan zal het Italiaanse recht van toepassing zijn op je hele nalatenschap, inclusief op wat je nog in België bezit, en is de Italiaanse rechter bevoegd.

Uiteraard is het niet altijd zo eenvoudig: je kan in een andere lidstaat wonen en werken, maar toch een nauwe en duurzame band met België hebben. Dan oordeelt de rechter welk recht wordt toegepast. Ook als je naar het buitenland verhuist enkel om je nalatenschap naar je hand te zetten (bijv. je kinderen te ont – erven), kan de rechter oordelen dat het Belgisch recht van toepassing blijft.

Maar toch voor het Belgisch erfrecht kiezen als je naar het buitenland verhuist, kan niet meer. Wel kan wie in België woont en (naast de Belgische) een andere nationaliteit heeft, voor het recht van die andere nationaliteit kiezen. Vroeger moesten de erfgenamen zich niet neerleggen bij die keuze, voortaan wel.

Met de Europese Erfrechtverklaring – een document dat je bij de Belgische notaris haalt – zal je als erfgenaam ook vlugger informatie krijgen over buitenlandse rekeningen.

Erfrecht ≠ erfbelasting

De nieuwe verordening gaat enkel over het erfrecht, niet over de erfbelasting! Op een huis in Spanje wordt Spaanse erfbelasting betaald. Maar je moet dit huis wel aangeven in je Belgische belastingaangifte. De Spaanse erfbelasting wordt afgetrokken van het bedrag dat je hier zou betalen omdat België met Spanje (en tal van andere Europese landen) een dubbelbelastingverdrag heeft. De waarde van het huis zal wel worden meegerekend om de hoogte van je aanslagvoet te bepalen.

Partner Content