© Getty Images/Image Source

Langdurig ziek, een nieuw re-integratietraject

Vorig jaar startte een nieuwe re-integratieprocedure voor langdurig zieke werknemers. En het ontslag om medische redenen werd losgekoppeld van die re-integratie.

Sinds oktober vorig jaar bestaat het nieuwe ‘re-integratietrajdect 2.0’ . Als de werknemer zelf het initiatief neemt, kan het traject al opgestart worden vanaf de eerste dag ziekte. Ook de adviserend arts van het ziekenfonds kan het traject opstarten. Via dit traject ondersteunt de Terug-naar-werk-coördinator (TNW- coördinator) de werknemer om gepaste begeleiding te vinden voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding. De TNW-coördinator kan een beroep doen op een intern netwerk van het ziekenfonds (adviserend geneesheer en multidisciplinair team) en een extern netwerk (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de werkgever, de behandelend arts, de gewestelijke bemiddelingsdiensten zoals de VDAB, Forem en Actiris, loopbaanbegeleiding, vakbonden, ...).

De klemtoon bij deze nieuwe aanpak ligt op samenwerking. Tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus (er is de federale wetgeving, maar bijvoorbeeld ook het Vlaams Actieplan), maar ook tussen artsen, ziekenfondsen, preventiediensten,... Het moet snel genoeg mogelijk zijn dat mensen ook andere pistes verkennen, al zal meestal eerst gekeken worden wat er kan bij je eigen werkgever.

Geen ontslagmachine!

De re-integratieprocedure werd vaak bestempeld als een ‘ontslagmachine’. Lukt de re-integratie niet, dan kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan zonder opzegvergoeding. Terwijl de re-integratieprocedure bedoeld is om mensen terug aan de slag te helpen, niet om ze te ontslaan zonder vergoeding. Daar zat dus iets fout...

Daarom werd nieuwe wetgeving gemaakt om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht los te koppelen van de re-integratieprocedure. Er komen nu 2 aparte procedures: een nieuwe en vereenvoudigde re-integratieprocedure, die moet leiden tot een re-integratie bij de eigen werkgever met al dan niet aangepast werk en aandacht voor redelijke aanpassingen en, anderzijds, een nieuwe procedure verbreking medische overmacht, die pas zal kunnen opgestart worden na 9 maanden arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan deze nieuwe procedure niet worden opgestart zolang er een re-integratieproject loopt. Maar het is niet langer vereist dat er al een re-integratieproject werd doorlopen om de procedure voor ontslag wegens medische overmacht te kunnen opstarten (Bron: Pulsmagazine ACV).

Om een ontslag wegens medische overmacht mogelijk te maken, moet de arbeidsgeneesheer eerst vaststellen dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is. En de bijzondere procedure medische overmacht moet beëindigd zijn. Dat is zo als de werknemer niet gevraagd heeft om de mogelijkheden tot aangepast of ander werk te onderzoeken. Of als hij het wél gevraagd heeft, maar hij heeft het voorstel van de werkgever voor aangepast werk niet aanvaard, of de werkgever kan motiveren dat aangepast of ander werk niet mogelijk is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content