© Getty Images/iStockphoto

Langstlevende partner (nog) beter beschermd

De langstlevende partner wordt al goed beschermd. Maar het kan altijd nog beter. De vrijstelling in de erfbelasting wordt groter en er komt extra bescherming bij een scheiding van goederen.

De langstlevende partner neemt een bijzondere plaats in in het erfrecht. Hij/zij erft altijd, samen met de wettelijke erfgenaam die in aanmerking komt. Hij/zij snoept als het ware een stukje af van het erfrecht van de wettelijke erfgenaam.

Als er kinderen zijn en er is geen huwelijkscontract of testament, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik op de nalatenschap. Waaruit die nalatenschap precies bestaat hangt af van het stelsel waaronder je getrouwd bent (gemeenschap, scheiding van goederen, wettelijk stelsel). Het erfrecht en het huwelijksgoederenrecht zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zijn er geen kinderen, maar wel andere bloedverwanten, zoals ouders, boers, zussen of verdere familieleden, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overleden partner en de volle eigendom van zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijke vermogen. Zijn de partners getrouwd met volledige gemeenschap van goederen, dan gaat alles naar de langstlevende. Zijn ze getrouwd met scheiding van goederen, dan erft de langstlevende vandaag het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overleden partner.

Ook wettelijk samenwonende partners erven van elkaar, maar hun erfrecht is beperkter, nl. het vruchtgebruik van de gezinswoning en huisraad. Wie elkaar meer wil nalaten moet een testament opstellen.

Een grotere bescherming bij scheiding van goederen

Partners die getrouwd zijn met scheiding van goederen en samen met andere bloedverwanten erven, krijgen dus vandaag niet de volle eigendom van de goederen in onverdeeldheid. Dat verandert met het nieuwe huwelijksgoederenrecht. De ‘onverdeeldheid’ zal als gemeenschap worden beschouwd waardoor ook bij een scheiding van goederen de langstlevende partner de volle eigendom zal krijgen van de goederen in onverdeeldheid.

Voor de eigen goederen gaat het voortaan als volgt:

  • Zijn er nog ouders, grootouders, broers, zussen of hun afstammelingen, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik en erven de familieleden de blote eigendom.
  • Zijn er enkel nog familieleden in de vierde orde (tantes, nonkels, neven, nichten), dan erft de langstlevende partner de volle eigendom van de eigen goederen en de familieleden erven niets.

Een grotere vrijstelling in de erfbelasting

Op je erfenis betaal je erfbelasting. De gezinswoning is vaak het belangrijkste deel van de erfenis. Sinds 2007 betaalt de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner in Vlaanderen geen erfbelasting meer op zijn aandeel in de gezinswoning. Vaak zal dat het vruchtgebruik van de helft van de woning zijn. Omdat de waarde van het vruchtgebruik daalt met de leeftijd, zal het vrijgestelde bedrag vaak niet enorm groot zijn. Als een koppel via een huwelijkscontract de gezinswoning volledig naar de langstlevende partner laat gaan, wordt het vrijgestelde bedrag vergroot.

Vanaf 1 september wordt de erfbelasting in Vlaanderen aangepast. Eén van de veranderingen is een grotere vrijstelling voor de langstlevende partner. Naast de vrijstelling van het aandeel in de gezinswoning zal de langstlevende ook geen erfbelasting meer betalen op de eerste 50.000 euro aan roerende goederen (geld, effecten).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content