© Getty Images

Meer Belgen maken een testament

Het nieuwe erfrecht is bijna één jaar oud. Sindsdien maken Belgen beduidend meer testamenten. De erfovereenkomsten hebben nog niet veel succes.

Sinds 1 september 2018 kunnen personen met kinderen over de helft van hun vermogen vrij beschikken, ongeacht hoeveel kinderen ze hebben. Dat ‘vrij beschikbaar deel’ was voor 1 september 2018 kleiner voor wie twee of meer kinderen had. Wie twee kinderen had, kon vrij beschikken over een derde van zijn vermogen. Wie drie of meer kinderen had, kon slechts een kwart van zijn vermogen nalaten aan wie hij wou. Door de hervorming hebben de ouders nu de mogelijkheid om meer na te laten aan een zwaar hulpbehoevend kind, aan stief- of kleinkinderen of aan een goed doel.

Die grotere vrijheid om na te laten aan wie je wil wordt ook benut, zo blijkt uit een enquête die de Federatie van notarissen (Fednot) organiseerde bij de Belgische notarissen. 81 % van de notarissen geeft aan dat deze mogelijkheid ‘regelmatig’ wordt benut. In de periode van 1 september 2018 tot 16 augustus 2019 werden er 60.210 testamenten geregistreerd, opmerkelijk meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Want als je gebruik wil maken van de mogelijkheid om af te wijken van de wet, moet je een testament maken. Daarin kan je dan het grotere beschikbaar deel nalaten aan wie je wil.

Erfovereenkomsten

Sinds de nieuwe wet kunnen families ook erfovereenkomsten maken, iets wat daarvoor verboden was. In zo’n erfovereenkomst kan je een aantal zaken regelen die je in het verleden hebt gedaan. Het is vooral de bedoeling om naar een zo groot mogelijk evenwicht te streven. Je schonk bijvoorbeeld tien jaar geleden een som geld aan je dochter en vier jaar later een dure auto aan je zoon. De erfovereenkomst maakt het mogelijk om samen deze vroegere schenkingen te herbekijken en na te gaan of ze evenwichtig waren. De erfovereenkomst laat dus toe om tijdens je leven met je kinderen afspraken te maken over je erfenis. Maar de overeenkomst staat of valt met het akkoord van alle betrokkenen. Je kan een globale erfovereenkomst maken of een punctuele, over één aspect (bijvoorbeeld de waarde van een schenking vastleggen).

Anders dan het ruimere beschikbare deel wordt van deze mogelijkheid minder gebruik gemaakt. Sinds de hervorming werden er 2.827 erfovereenkomsten gesloten, laat Fednot weten.

Partner Content