© Getty Images/Johner RF

Meer uitkeringen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof

De RVA maakte een aantal cijfers bekend over de onderbrekingsuitkeringen. In april 2022 werden in totaal 238.305 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), dit is 911 meer dan in april 2021 (+0,4%).

Het gaat om 91.006 uitkeringen voor tijdskrediet (38,2%), 108.786 voor thematische verloven (45,6%) en 38.513 uitkeringen (16,2%) voor loopbaanonderbreking. Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (81.512 eenheden, d.i. 62,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken om langer tewerkgesteld te kunnen blijven (ofwel onder vorm van een halftijdse vermindering ofwel onder vorm van een 1/5 vermindering). De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (86.782 eenheden, d.i. 79,8%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 265 eenheden. Een thematisch verlof lijkt op een loopbaanonderbreking of tijdskrediet, maar kent andere voorwaarden.

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteert de RVA dalingen van respectievelijk 3.689 en 5.264 eenheden (d.i. -3,9% en -12,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. Sindsdien kan je enkel tijdskrediet nemen als je daar een erkend motief voor hebt, bijvoorbeeld zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar, zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, een erkende opleiding volgen,...

Het aantal uitkeringen voor het thematisch verlof ouderschapsverlof nemen het meest toe (+ 10%). Ook de uitkeringen voor het thematisch verlof voor medische bijstand stijgen(+ 8,7%). Maar de uitkeringen voor het thematisch palliatief verlof daalden (- 2,1%).

Vermindering met 1/5 populair

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.220 eenheden, d.i. 61,8%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.681 (75,5%) van de gevallen t.o.v. 57.929 (53,3%) bij de thematische verloven en 20.610 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking. Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 18.356 of 7,7% van de gevallen (3.939 of 4,3% bij het tijdskrediet, 12.332 of 11,3% bij de thematische verloven en 2.085 of 5,4% bij de loopbaanonderbreking).

Soms zonder uitkering

Het is niet omdat je je loopbaan onderbreekt dat je er altijd een RVA-uitkering krijgt. Het is best mogelijk dat je wél voldoet aan de voorwaarden om een onderbreking te nemen, maar dat je niet voldoet aan de voorwaarden om daar een uitkering voor te krijgen. In april 2022 ging het om 12.576 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 6.126 in het kader van het tijdskrediet, 5.609 bij thematische verloven en 841 bij loopbaanonderbreking).

Pensioengelijkstelling

Belangrijk om weten: enkel wanneer je een RVA-uitkering krijgt zullen je niet-gewerkte dagen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor je pensioen.

Bron en Info: RVA – directie Communicatie – 02 515 42 81 – dircom@rva.be

Partner Content