© Getty Images/iStockphoto

Modernisering van de huwelijksstelsels

Na de modernisering van het erfrecht, dat in september 2018 in voege zal gaan, wordt het ook tijd voor een hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

In september 2017 stond de nieuwe erfwet in het Belgisch Staatsblad. Ze treedt pas in werking op 1 september 2018, maar zal toch voor een lichte aardverschuiving zorgen. De kern van de vernieuwing is dat je als erflater meer vrijheid zal krijgen om zelf te bepalen naar wie je erfenis gaat. Er was al heel lang sprake van een modernisering van het erfrecht omdat heel wat regels nog uit de tijd van Napoleon dateerden. Hetzelfde kan gezegd worden van het huwelijksvermogensrecht.

Kamerleden Sonja Becq, Carina Van Cauter, Sarah Smeyers en Philippe Goffin, hervormen samen met Justitieminister Koen Geens het huwelijksvermogensrecht. Het is daarbij de bedoeling om bij het einde van het huwelijk meer zekerheid en een betere bescherming te bieden.

Momenteel bestaan er drie huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel (dat inhoudt dat de goederen die je al had voor je huwelijk eigen zijn en al wat je nadien verwerft gemeenschappelijk is), het stelsel van scheiding van goederen (dan is er geen gemeenschappelijk vermogen, maar enkel twee eigen vermogens) en het stelsel van gemeenschap (dan is alles gemeenschappelijk).

Het is niet de bedoeling om te raken aan deze bestaande stelsels, maar wel om binnen elk stelsel wijzigingen aan te brengen zodat de partners meer zekerheid hebben bij een scheiding of een overlijden.

Daarbij wordt onder meer gedacht aan volgende wijzigingen:

  • Bij het wettelijk stelsel valt de opzegvergoeding vandaag in het gemeenschappelijke vermogen. Bij een echtscheiding moet je ze dus delen. Er wordt voorgesteld om de opzegvergoeding in het eigen vermogen te laten vallen.
  • Samenwonenden die van plan zijn te trouwen en samen een huis of grond kopen zullen in de akte kunnen laten opnemen dat het huis of de bouwgrond in het gemeenschappelijk vermogen zal opgenomen worden wanneer er later een huwelijk volgt. Zo hoeven ze niet nog eens naar de notaris als ze huwen, waardoor ze honderden euro’s aan registratierechten uitsparen.

Een vierde stelsel

Er wordt ook aan een vierde stelsel gedacht, genaamd ‘Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten’. Als je kiest voor een scheiding van goederen, zijn er maar twee vermogens. Er is weliswaar geen gemeenschappelijk vermogen, maar bij de echtscheiding wordt gedaan alsof dat er wel is. Alles wat de partners tijdens het huwelijk verdienden, ook de opbrengsten van eigen goederen, worden verdeeld alsof die aanwinsten gemeenschappelijk waren en ongeacht wie van beiden het geld binnenbracht.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content