© Getty Images/iStockphoto

Moet je voor de rechter verschijnen bij een echtscheiding?

Soms leven mensen al zo lang gescheiden, dat de eigenlijke echtscheiding slechts een formaliteit lijkt. Moet iedereen die wil scheiden voor de rechter verschijnen? En welke documenten moeten bij een verzoekschrift worden gevoegd?

In 2007 werd de wetgeving over de echtscheiding grondig hervormd en het begrip schuldloze echtscheiding ingevoerd bij duurzame ontwrichting van het huwelijk. Toen werd bepaald dat de (bijna ex-)echtgenoten één of twee keer voor de rechter moesten verschijnen om die duurzame ontwrichting aan te tonen. Tegelijk werd ook een bemiddelingspoging voorzien. In de praktijk leidde dit tot lange wachtrijen in de rechtbank en weinig resultaat: weinig koppels bedachten zich alsnog.

Daarom werd de wetgeving in 2014 opnieuw aangepast en is een scheiding mogelijk zonder dat het koppel persoonlijk voor de rechter verschijnt. Dit kan enkel als het koppel al meer dan zes maanden niet meer samenwoont op hetzelfde adres. De rechter kan wel nog altijd beslissen dat de (ex-)echtelieden toch moeten verschijnen als de overeenkomst (over de goederen, de regeling voor de kinderen,...) die werd opgemaakt, in strijd is met de belangen van de kinderen of als er belangrijke bepalingen in verband met de regeling voor de kinderen ontbreken.

Wie zil scheiden, kan een dossier naar de griffie van de familierechtbank opsturen. De documenten die moeten worden toevoegen zijn: de overeenkomsten die beiden hebben getekend, een uittreksel uit de geboorteakte van de echtelieden en van de kinderen, een uittreksel uit de huwelijksakte, een bewijs van woonplaats met vermelding van de nationaliteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content