© iStock

Nemen we binnenkort een pandemieverzekering?

In het kader van de coronacrisis en de economische gevolgen ervan, wordt hier en daar het idee gelanceerd van een pandemieverzekering. Ook de verzekeraars zijn daarmee bezig, zo zei sectorfederatie Assuralia bij de voorstelling van haar jaarverslag, maar de denkoefening zit nog lang niet in een eindfase.

“Het is een moeilijke kwestie, want als je het over een pandemieverzekering hebt, gaat het niet alleen over het gezondheidsaspect”, zo zei Assuralia-voorzitter Hilde Vernaillen. “Het gaat erom alle economische schade te dekken die het gevolg is van gedwongen inperkingsmaatregelen, die zelf het gevolg zijn van de pandemie. Het is een ingewikkelde oefening.”

Vernaillen wees er ook op dat verzekeren een systeem is van het “solidariseren” van risico’s. Maar als het risico overal is, in alle sectoren en op hetzelfde moment, “dan wordt het moeilijk om te solidariseren”.

“Ik denk dat we over zoiets moeten nadenken, maar met een beetje afstand en met alle partijen samen: verzekeraars, herverzekeraars, de staat, de Europese autoriteiten ...”

“We hebben mensen rond de tafel gebracht, zoals virologen en herverzekeraars, om te kijken in welke mate dit realistisch is”, zei ook Hein Lannoy, de gedelegeerd bestuurder van Assuralia. “We zijn ook op een aantal grenzen gestoten. De discussie is nog niet afgerond, we zijn bereid dit verder te bespreken.”

Partner Content