© Getty Images/iStockphoto

Nieuw: notariële akten tekenen met een digitale volmacht

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Binnenkort kan elke burger een digitale volmacht verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die de akte, in zijn plaats, kan ondertekenen. Je hoeft dan niet meer zelf naar het notariskantoor.

Sinds het ingaan van de maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, mogen de burgers zich enkel voor dringende akten naar de notaris begeven. Maar dat zorgt voor problemen en daarom willen de notarissen na de Paasvakantie opnieuw alle akten kunnen verlijden.

Omdat de notarissen de voorzorgsmaatregelen maximaal moeten respecteren, zullen zoveel mogelijk akten op afstand worden verleden.

Federaal Vice-eersteminister en minister van Justitie, Koen Geens, werkte een oplossing uit waardoor een notariële akte kan doorgaan zonder dat de burger zich fysiek naar het notariskantoor moet verplaatsen. Deze oplossing geldt voor de meeste notariële akten: koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, erfovereenkomsten, de oprichting van een vennootschap, enzovoort...

Wat houdt deze oplossing in?

Het volstaat dat je aan een persoon, bijvoorbeeld aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon die zich wel naar de notaris verplaatst, een digitale volmacht geeft via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet. Het gaat om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

Het verlenen van die volmacht per videoconferentie is gratis: geen ereloon voor de notaris, geen kosten en geen belastingen.

De notaris verwittigt jou op voorhand wanneer deze videoconferentie doorgaat. Het enige wat de volmachtgever nodig heeft, is een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app itsme. Met die tools kan elke burger een digitale volmacht geven aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon die de akte vervolgens in zijn plaats zal ondertekenen. Het maakt niet uit waar de volmachtgever zich bevindt; thuis, in een verzorgingstehuis, in binnen- of buitenland.

Tijdens de videoconferentie geeft de notaris toelichting bij de volmacht maar ook al bij het ontwerp van de notariële akte die door de volmachthouder zal worden ondertekend. Verleent de burger een volmacht voor de ondertekening van bijvoorbeeld een koopakte, dan zal de notaris via de videoconferentie met de volmachtgever meteen ook alle nodige uitleg verschaffen over het ontwerp van de koopakte.

Eens alle partijen de akte dankzij deze digitale volmacht hebben ondertekend en de notaris de akte heeft geregistreerd, kan de notaris een kopie van de akte naar de betrokken partijen versturen.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: ‘Burgers die een huis willen kopen, huwelijkscontract willen ondertekenen of die een schenking willen regelen, kunnen zich moeilijk fysiek verplaatsen naar het kantoor van de notaris. Daarom maakten we de digitale volmacht mogelijk. Zo kunnen burgers zelfs vanuit een rusthuis in lockdown notariële akten laten ondertekenen.’

De Federatie van het Notariaat treft thans alle voorbereidingen om dit technisch mogelijk te maken zodat de notarissen via videoconferentie kunnen werken zodra de wet in het parlement is goedgekeurd. Dit kan zo’n twee weken in beslag nemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content