© iStock

Nieuwe bouwnormen in 2022

Een nieuwbouw of de verbouwing van een bestaande woning moet aan een hele reeks normen voldoen. Voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen verstrengt dit jaar het vereiste S-peil.

Sinds 2006 moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de EPB-regelgeving, wat staat voor EnergiePrestatie- en Binnenklimaat. Deze vereisten zorgen ervoor dat het energieverbruik van een nieuwe woning van meet af aan beperkt is. De EPB-vereisten leggen onder meer een verplicht isolatieniveau, ventilatie, maatregelen tegen oververhitting en het gebruik van hernieuwbare energie op. De EPB-eisen verschillen van gewest tot gewest en worden ook anders uitgedrukt. Zo kennen Wallonië en Brussel het S-peil (Schilpeil) niet.

Dit zijn de Vlaamse normen

E-peil

Het energieverbruik wordt uitgedrukt in een E-peil. Bij de start in 2006 lag dat voor nieuwbouw op E100, sinds 2021 mag dat nog maximaal E30 bedragen. Dit verandert niet in 2022.

S-peil

Het K-peil dat de isolatiewaarde van een gebouw aanduidt, werd in Vlaanderen een paar jaar geleden vervangen door het S-peil of Schilpeil. Dit S-peil geldt per wooneenheid, dus voor elk appartement of woning afzonderlijk. Het moet ervoor zorgen dat de isolatiegraad van een gebouw eerlijker wordt benaderd. Het K-peil was nadelig voor kleinere volumes. Het S-peil is ook meer dan enkel het isolatiepeil. Het kleeft een waarde op de netto-energiebehoefte, de isolatiewaarde en de luchtdichtheid samen. De Vlaamse overheid legde bij de invoering van het S-peil vanaf 2018 S31 als norm op, en moest tegen 2021 verder dalen tot S28. Dat laatste werd een jaartje uitgesteld. Voor bouwaanvragen in 2021 gold nog S31. Voor bouwaanvragen in 2022 is een S28 schilpeil vereist. Het jaar waarin je een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is. De aanvraagdatum vind je op het ontvangstbewijs van de gemeente of op het postbewijs bij aangetekende verzending. Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap controleert dit. Haal je de norm niet, dan betaal je een boete.

Binnenklimaat

De normen qua binnenklimaat hebben te maken met ventilatie en het beperken van het risico op oververhitting.

Hernieuwbare energie

Bij nieuwbouw of bij een grondige energetische renovatie is hernieuwbare energie verplicht. Bouwers kunnen vrij kiezen uit verschillende vormen van hernieuwbare energie: zonnepanelen of zonneboiler, warmtepomp, ...

Je vindt alle Vlaamse EPB-eisen die gelden voor 2022 (E-waarde, Schilpeil, binnenklimaat, hernieuwbare energie,...) op www.vlaanderen.be/epb-eisen

Partner Content