Nieuwe cao tijdskrediet

Sinds dit jaar moeten we een onderscheid maken tussen het recht op tijdskrediet en het recht op uitkeringen. Het eerste aspect ( het recht zelf) wordt momenteel geregeld op basis van cao 77bis, het tweede (de uitkeringen) wordt geregeld op basis van het koninklijk besluit van 28 december 2011.

Sindsdien bestaat er discrepantie tussen het recht en de uitkeringen. Zo hebt u u bijvoorbeeld momenteel recht op voltijds tijdskrediet (obv cao 77bis) als u 12 maanden anciënniteit hebt, terwijl u voor het recht op een uitkering 2 jaar anciënniteit moet hebben. Ander voorbeeld: de maximumduur van het recht op halftijds tijdskrediet (gewoon stelsel, niet 50-plus) is momenteel 12 maanden (op basis van de cao), terwijl er 24 maanden uitkeringen mogelijk zijn op basis van het kb.

Om de cao en het kb op elkaar af te stemmen werd in de Nationale Arbeidsraad een nieuwe cao 103 gesloten. De cao zal in werking treden samen met het kb, uiterlijk op 1 september 2012.

Hieronder overlopen we kort de belangrijkste wijzigingen.

Anciënniteit

De werknemer moet 24 maanden anciënniteit (vroeger 12 maanden) bij zijn werkgever aantonen én een beroepsloopbaan van 5 jaar om recht te hebben op tijdskrediet (voltijds, halftijds of 4/5)

Halftijds tijdskrediet: 24 maanden

In het gewone stelsel (minder dan 50 jaar) zult u recht hebben op:

  • een volledig tijdskrediet gedurende 12 maanden
  • een halftijds tijdskrediet gedurende 24 maanden (vroeger 12 maanden)
  • een loopbaanvermindering tot 4/5 gedurende 60 maanden
  • hetzij op een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden bereikt is.

Minimumperiode

De perioden van volledige schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties moeten opgenomen worden per minimumperiode van 3 maanden als het een voltijds of halftijds tijdskrediet betreft en minimum 6 maanden als het een vermindering tot 4/5 betreft.

Er zijn ook minimumperiodes bij het tijdskrediet met motief (hier gaat het om een uitbreiding van het tijdskrediet van 12,24 of 60 maanden met nog eens 36 of 48 maanden omwille van een bepaald motief: zorg voor een kind, palliatieve zorg, opleiding,...).

Geen verlenging bij cao meer mogelijk

De sectoren en ondernemingen kunnen het halftijds en voltijds tijdskrediet niet meer optrekken tot maximaal 5 jaar. De enige manier om een langer tijdskrediet te kunnen nemen, is een gemotiveerd tijdskrediet. Maar dan moet u dus een bepaald motief kunnen voorleggen: zorg voor een kind, palliatieve zorg,...

Landingsbanen voor 50-plussers

Sinds het kb van 28 december 2011 is er slechts een verhoogde uitkering mogelijk vanaf 55 jaar, maar konden werknemers vanaf 50 jaar wel een tijdskrediet 50-plus nemen, nl. een halftijds of 1/5 tijdskrediet dat onbeperkt is in de tijd (dus mogelijk tot aan het pensioen). Hierdoor was er dus discrepantie tussen het recht op het tijdskrediet in het stelsel 50-plus en het recht op de verhoogde uitkering.

Daarom stelt cao103 dat de leeftijd voor het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering eveneens verhoogd wordt tot 55 jaar. De beroepsloopbaanvereiste om recht te hebben op een tijdskrediet of loopbaanvermindering 50-plus wordt ook 25 jaar (net zoals in het kb voor de uitkeringen) en dus niet langer 20 jaar.

Er zullen wel uitzonderingen gelden, o.a. voor mensen die een tijdskrediet 50-plus nemen en die een zwaar beroep gehad hebben gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar. Zij zullen op 50 jaar (en dus niet 55 jaar) een tijdskrediet kunnen nemen, onder volgende voorwaarden :

  • nemen zij een halftijds tijdskrediet als 50-plusser: dan moet dit zwaar beroep ook op de lijst van de knelpuntberoepen voorkomen.
  • nemen zij een 1/5 vermindering als 50-plusser: dan kunnen ze ook op 50 jaar een tijdskrediet nemen als ze een beroepsverleden hebben van 28 jaar en het recht op een 1/5 vermindering na 28 jaar loopbaan uitdrukkelijk voorzien is in een sector-cao.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content