© Getty Images/Westend61

Notaris helpt jou je testament opstellen

Een testament kan je laten opstellen bij de notaris, maar je kan het evengoed zelf doen aan je keukentafel. Jouw notaris kan je daar – op afstand – bij helpen.

Een testament opstellen kan om meerdere redenen nuttig zijn. Sinds september 2018 heb je zelf een groter beslissingsrecht aan wie je je goederen nalaat. Met de helft mag je doen wat je wil, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Dat opent perspectieven voor wie van de wet wil afwijken. Bijvoorbeeld om een van je kinderen wat meer te kunnen nalaten, of om meer na te laten aan een stiefkind. Maar wil je van de wet afwijken, dan moet je wel een testament maken.

De veiligste manier om dat te doen is een notarieel testament maken. Dan ben je zeker dat het juridisch sluitend is. De notaris gaat ook na of jij, op het moment dat je je testament maakt, gezond van geest bent en of je niet handelt onder druk.

Je kan je testament ook zelf opstellen. Je moet het met de hand schrijven, tekenen en er een datum opzetten (het laatste testament telt). Dan is het qua vorm in orde. Maar ook de inhoud moet stroken met wat wettelijk kan. En daar kan je vaak wel wat advies bij gebruiken.

Notarissen geven vandaag dat advies telefonisch. Jij geeft je wensen door, de notaris maakt een juridisch conforme tekst op, die hij/zij jou bezorgt, samen met een aantal instructies die je goed moet volgen. Jij schrijft de tekst dan eigenhandig over. Je tekent de tekst en stuurt hem terug naar de notaris.

Jouw notaris laat jouw eigenhandig testament registreren in het Centraal Register van Testamenten. Zo ben je zeker dat het later teruggevonden wordt.

Partner Content