Notarissen bieden iedereen een gratis digitale kluis

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceert met Izimi, een gratis digitale kluis voor elke burger waarin hij persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten veilig kan opbergen.

Izimi is in de eerste plaats een persoonlijke, digitale kluis waarin iedereen centraal en overzichtelijk alle vertrouwelijke documenten kan bewaren over zichzelf en zijn bezittingen: paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of de verzekering van de woning, een huwelijkscontract, waardepapieren, enzovoort... Bovendien kan je alle documenten in Izimi delen met familie en/of andere personen van jouw keuze.

Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk persoonlijke documenten vanuit Izimi met een notaris te delen en zal de burger kunnen aangeven wat er bij zijn overlijden met de documenten in zijn kluis precies moet gebeuren.

Het platform wordt omschreven als uitermate gebruiksvriendelijk. Wie zich aanmeldt, kan de persoonlijke documenten ordenen volgens een voorgesteld stramien. Wie zijn documenten op een andere manier wil ordenen, zal dat binnenkort ook volgens zijn eigen inzichten kunnen doen.

Volgens het notariaat heeft Izimi 9 troeven:

  1. Gratis. Het opslaan en toevoegen van documenten in deze digitale kluis is voor iedereen gratistot 200MB.
  2. Toegankelijk. Via Izimi kan je alle akten raadplegen die je sinds 2014 voor een notaris ondertekende, zonder tussenkomst van de notaris.
  3. Discreet. Volgens de notarissen ‘onderscheidt Izimi zich van internetgiganten die allerhande persoonlijke data controleren in gigantische silo’s en van andere spelers die persoonlijke data benutten voor commerciële doeleinden.’ De gebruiker kan er vanop aan dat al zijn belangrijke documenten veilig achter slot en grendel zitten en dat niemand er toegang toe krijgt. De opgeslagen documenten worden aan niemand doorgegeven, niet aan de overheid en ook niet aan ondernemingen.
  4. Volledigecontrole. Alleen de gebruiker beslist of hij de documenten in zijn kluis met anderen deelt, wanneer en met wie. Ook de notaris krijgt pas toegang tot één of meerdere documenten in de kluis na uitdrukkelijke toestemming van de burger.
  5. Veilig. Wie documenten vanuit Izimi met anderen wil delen, kan dat op een manier die veel veiliger is dan het traditionele e-mailverkeer. Vanuit het platform kan de burger op een superveilige manier berichten naar bijvoorbeeld de partner of een notaris van zijn keuze sturen en omgekeerd.
  6. Efficiënt. Als de burger de digitale kluis consequent gebruikt, kan de notaris zijn dossier efficiënter voorbereiden. Wie van plan is om in het huwelijksbootje te stappen, kan de nodige documenten via deze kluis veilig en vlot aan een notaris bezorgen. Zo kan de notaris het huwelijkscontract vlot voorbereiden en van meet af aan onderzoeken of er geen bijzondere aandachtspunten zijn. Hetzelfde geldt voor andere dossiers zoals de verkoop van een woning, een echtscheiding door onderlinge toestemming of de oprichting van een vennootschap.
  7. Informatief. In de toekomst zal de burger via dit kanaal informatie krijgen over allerhande belangrijke wetgevende evoluties. Meer nog, wie dat wenst zal een notificatie ontvangen van wetgevende evoluties die hem persoonlijk aanbelangen, mits hij daar vooraf uitdrukkelijk zijn toelating toe geeft.
  8. Erfenis. Met deze kluis bespaart de burger zijn naasten en nabestaanden flink wat kopzorgen. Na een overlijden, hoeven de erfgenamen niet te zoeken naar alle belangrijke paperassen. Tenzij de titularis van de kluis daar anders over heeft beslist, kan de notaris ervoor zorgen dat de inhoud van de kluis na diens overlijden aan de erfgenamen wordt overgemaakt.
  9. Gemoedsrust. Omdat de notarissen openbare ambtenaren zijn, heeft de burger ook de zekerheid dat dit platform nooit door commerciële spelers zal worden overgenomen en dat hij zijn documenten altijd tegen dezelfde voorwaarden in IZIMI zal kunnen beheren, opslaan of delen.

Praktisch?

Het project wordt vanaf begin 2021 volop uitgerold via een website en via een applicatie voor de smartphone zodat iedereen altijd toegang heeft tot zijn documenten, waar hij zich ook bevindt. Maar wie dat wenst, kan nu al een kluis aanmaken via www.izimi.be en kan al documenten (zoals aankoopcontracten, leningen, diploma’s, verzekeringspolissen,...) in IZIMI opladen en delen met familie en/of andere mensen van zijn keuze. Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk persoonlijke documenten vanuit IZIMI met een notaris te delen en zal je kunnen aangeven wat er bij jouw overlijden met de documenten in de kluis precies moet gebeuren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content