Nu ook een basisbankdienst voor ondernemingen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Vanaf nu hebben ondernemingen ook recht op een basisbankdienst. Dat is belangrijk voor ondernemingen uit bepaalde sectoren die moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen. We geven een overzicht van het hoe en wat.

Voor een onderneming is het essentieel om een bankrekening te hebben waarmee je betalingen kan doen en waardoor je kan deelnemen aan het economische verkeer.

Voor sommige ondernemingen of soms hele sectoren is het in de praktijk echter niet vanzelfsprekend om een bankrekening te verkrijgen. Dat heeft vaak te maken met de regelgeving rond het bestrijden van het witwassen van geld. Banken moeten daarvoor een aantal procedures doorlopen. Bepaalde sectoren lopen een verhoogd risico, waardoor banken in vele gevallen weigeren om een bankrekening te openen.

Om er voor te zorgen dat ook die ondernemingen de mogelijkheid krijgen om noodzakelijke verrichtingen te doen, werd de basisbankdienst voor ondernemingen en diplomatieke zendingen ingevoerd. Die verplicht banken om, al dan niet tegen betaling, ook die ondernemingen een bankrekening te geven.

Wat kan je doen met de basisbankdienst?

De basisbankdienst is een zichtrekening met een debetkaart waarmee je volgende verrichtingen kunt uitvoeren:

  • geld storten
  • geld afhalen
  • overschrijvingen doen
  • doorlopende betalingsopdrachten verrichten
  • domiciliëringen uitvoeren
  • betalen met een betaalkaart of soortgelijk middel

Die verrichtingen kan je alleen uitvoeren als er voldoende geld op de rekening staat. Met een negatief saldo is het dus onmogelijk om nog verrichtingen uit te voeren.

Wie heeft recht op deze basisbankdienst?

Elke onderneming die in België gevestigd is en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een inschrijving aanvraagt, heeft recht op de basisbankdienst.

Naast ondernemingen hebben ook ambassades recht op die dienst.

Hoe vraag je de basisbankdienst aan?

De FOD Economie ontwikkelde een digitale toepassing waarbij je binnen enkele weken de aanvraag online kan indienen. Lukt dat niet online, dan krijg je de mogelijkheid om een papieren aanvraagformulier met de post op te sturen.

Dat aanvraagformulier komt terecht bij de basisbankdienst-kamer die jouw aanvraag behandelt. Bij een positief advies beslist de kamer binnen de twee maanden welke bank aangewezen wordt om een bankrekening op te richten binnen de 10 werkdagen. Je kan de bank dus niet zelf kiezen.

Vanaf wanneer kan je de basisbankdienst aanvragen?

De basisbankdienst-kamer is momenteel nog niet opgericht. Je kan dus nog geen aanvraag indienen. Zodra dat wel het geval is, vind je daarover de nodige informatie op deze website.

Ook als particulier kan je een basisbankdienst aanvragen. Je vindt daarover meer informatie op deze website.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content