© belga

Ontslag tijdens tijdelijke werkloosheid

Dat het de staat is die de periode van de opzegtermijn vergoedt bij wie ontslagen wordt terwijl hij tijdelijk werkloos is, roept vragen op. Kan een opzegtermijn starten terwijl een werknemer niet aan het werk is?

Bij schoenenketen Torfs werden een aantal mensen die tijdelijk werkloos waren ontslagen. Het deel van hun opzegtermijn tot 30 juni wordt vergoed door de overheid. Is dit altijd zo geweest in geval van tijdelijke werkloosheid, of vormt de coronatijd een uitzondering op de regel? En kan een opzegtermijn ingaan terwijl de werknemer niet aan het werk is?

Opzegtermijn presteren of vergoeden

Als een werkgever een werknemer ontslaat, kan hij dat op 2 manieren doen: hij kan vragen dat de werknemer de duur van de opzegtermijn blijft werken, of hij kan onmiddellijk een verbrekingsvergoeding betalen die de periode van de opzegtermijn dekt. Maar wat als de werknemer in kwestie op het moment van het ontslag niet aan het werk is? Dat kan om verschillende redenen zo zijn: ziekte, vakantie, ...Tijdens deze korte of langere periodes dat de werknemer niet werkt wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. En daar geldt de regel: als de werkgever opzegt tijdens de periode van de schorsing, begint de opzegtermijn pas te lopen nadat de schorsing voorbij is. Betaalt de werkgever een verbrekingsvergoeding, dan kan het onmiddellijk en moet hij niet wachten tot het einde van de schorsing.

‘Tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ verschilt van ’tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’

Maar wat met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? Ook dat is een schorsing van de arbeidsovereenkomst. “Maar de overmachtssituatie kent een andere regeling dan een tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die in ‘normale tijden’ zou gebruikt worden”, zo klinkt het op het Kabinet van minister van Werk, Nathalie Muylle. “Bij een tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan de opzegtermijn die de werkgever geeft niet starten tijdens de schorsing. De werkgever moet na de periode van schorsing de opzeg betalen. En als de opzegtermijn al liep, dan stopt hij ook tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid economische redenen. Maar dat is dus niet het geval bij een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die van kracht is tijdens de duur van de coronamaatregelen. Hier kan de opzegtermijn wel beginnen lopen en dus is het de overheid die de opzegtermijn betaalt tot het einde van de schorsing (voorlopig 30 juni).” Het Kabinet werkt aan een regeling om het onterecht gebruik van de ontslagvergoeding aan te pakken. Maar dit kan enkel door een wetswijziging en die moet een hele procedure doorlopen.

Partner Content