Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) © Belga

Pensioen van vrouw gemiddeld 613 euro lager

Plusmagazine.be Onlineredactie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft ook na de pensioengerechtigde leeftijd bestaan! Een vrouw die haar volledige loopbaan als loontrekkende heeft gewerkt ontvangt gemiddeld 612,90 euro bruto pensioen per maand minder dan een man, zo schrijft Le Soir op basis van cijfers van de Federale Pensioendienst.

Een man die zijn hele loopbaan als werknemer heeft gewerkt, ontvangt een gemiddeld pensioen van 1.531 euro. Een vrouw moet genoegen nemen met 918 euro. Deze genderkloof stijgt tot € 907,62 per maand voor gemengde carrières met perioden als zelfstandige of ambtenaar.

Het gemiddelde pensioen van 1.046 euro voor een man die zijn hele loopbaan als zelfstandig heeft gewerkt bedraagt € 1.046, een vrouw die haar hele leven zelfstandige was moet het gemiddeld stellen met 284 euro.

De oorzaken van dit verschil is de loonkloof die bestaat voor eenzelfde functie (7,6%), terwijl het bedrag van het pensioen wordt berekend op basis van het salaris, maar het deeltijdwerk (een vrouw op twee tegenover slechts één man van de tien). Vrouwen maken meer gebruik van loopbaanonderbrekingen en thematische verloven, die voor sommigen van invloed kunnen zijn op de berekening van het pensioen.

“Een pensioen is altijd het resultaat van een professionele carrière.”, zegt minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, “Als er een verschil is tussen het gemiddelde pensioen van mannen en vrouwen, is dit een rechtstreeks gevolg van verschillen op loopbaanniveau “. Voor de minister moet de strijd tegen ongelijkheden daarom niet op het niveau van de pensioenen worden gevoerd, maar op het niveau van de loopbanen.

Partner Content