Karine Lalieux

Regering betreikt akkoord over verdere pensioenhervorming

Vorige zomer werd een akkoord bereikt over een aantal pensioenmaatregelen. Nu bereikte de kern van de federale regering een nieuw pensioenakkoord, dat onder meer een aantal van de maatregelen uit het vorige akkoord bijstelt.

Vorige zomer werd een pensioenakkoord bereikt dat focuste op drie punten: strengere voorwaarden voor het minimumpensioen, een nieuwe pensioenbonus en een gunstiger pensioenberekening voor wie deeltijds werkte. Het akkoord moet nog in wetgeving worden gegoten. Vandaag ligt een nieuw pensioenakkoord klaar, met volgende punten: een aangepaste tekst over de pensioenbonus, een versoepeling van de gelijkgestelde periodes voor het minimumpensioen, een rem op de perequatie van ambtenarenpensioenen en een verhoging van een socialezekerheidsbijdrage op hoge aanvullende pensioenen.

Minimumpensioen

Wat het minimumpensioen betreft, kwam er vorige zomer een voorwaarde bij: niet alleen moet je 30 jaar loopbaan hebben gehad om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen, van die 30 jaar moet je vanaf 2024 ook effectief 20 jaar (5000 dagen) gewerkt hebben. Enkel periodes zwangerschaps-, borstvoedings- en palliatief verlof worden voor die 5000 dagen nog gelijkgesteld met gewerkte periodes, werkloosheid niet meer. Daarnaast voorzag de regering vorige zomer dat periodes waarvoor een werknemer een uitkering heeft ontvangen van het RIZIV, de DG Personen met een handicap of Fedris een vermindering kan krijgen op het aantal effectief gewerkte dagen als de periode minstens 5 jaar duurde. Zo’n periodes kunnen dus zorgen voor een versoepeling van de bijkomende effectieve tewerkstellingsvoorwaarde.

Nieuw: het nieuwe akkoord versoepelt de gelijkstellingen met ‘effectief werk’. zwangerschapsrust, vaderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid komen erbij. Periodes van ‘normale’ werkloosheid zullen nog altijd niet worden meegerekend.

Aan deze belangrijke cijfers ivm het minimumpensioen verandert er niets: Denk niet dat je in 2024 1.500 euro (geïndexeerd) minimumpensioen zal krijgen na 20 jaar werken! Je moet nog altijd een loopbaan van 30 jaar hebben waarvan 20 jaar (5000 dagen) effectief gewerkt. Dan krijg je een minimumpensioen. Maar voor het volledige bedrag van 1.500 euro tegen 2024 moet je wel 45 jaar gewerkt hebben! Kom je niet aan een volledige loopbaan van 45 jaar, dan krijg je een breukdeel van die 1.500 euro. Wie geen loopbaan heeft van 30 jaar en/of minder dan 20 jaar effectief gewerkt heeft, krijgt geen minimumpensioen. Je krijgt dan wel je pensioen, maar dat kan dus lager liggen dan het minimum.

  • 30/20 = dubbele voorwaarde voor minimumpensioen
  • 45 = aantal jaren dat je moet gewerkt hebben om de volledige 1500 euro (1630 euro tegen 2024) te krijgen

Pensioenbonus

Het idee achter de pensioenbonus is een ‘beloning’ voor wie langer werkt dan eigenlijk “zou moeten”. Dat betekent: voor wie doorwerkt na het moment dat hij met vervroegd pensioen kan gaan. In het akkoord van vorige zomer stond dat de pensioenbonus 2 tot 3 euro per dag zou bedragen voor wie niet vervroegd met pensioen gaat. In het nieuwe akkoord staat dat de bonus netto en niet bruto zal worden uitbetaald. En wie langer werkt kan ervoor kiezen om de bonus uitbetaald te krijgen in 1 keer. Die eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro netto als je 3 jaar langer werkt dan de datum waarop je vervroegd met pensioen mag gaan.

Plafonnering van de perequatie voor ambtenarenpensioenen

Er komt een plafonnering van de perequatie, het mechanisme dat ervoor zorgt dat de ambtenarenpensioenen, bovenop de index, mee stijgen met de weddes van de ambtenaren. De stijging zal maximaal 0,3 % per jaar van het totale ambtenarenpensioen kunnen bedragen.

Verhoging bijdrage hoge aanvullende pensioenen

Als de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen hoger is dan het hoogste wettelijk pensioen van de openbare sector, wordt een socialezekerheidsbijdrage geheven (Wijninckx-bijdrage). Die verdubbelt in 2028 van 3 naar 6%.

Partner Content