© Getty Images/iStockphoto

Samen een woning huren: waarop moet je letten

De huur delen kan je woonfactuur wat verlichten. Maar wat je niet mag vergeten is een goeie verzekering voor je aansprakelijkheid als huurder. Axa Belgium heeft een specifieke brandpolis voor wie samen huurt.

Samen huren is het nieuwe alleen wonen hoor je wel eens. Jongeren doen het vaak, als een soort van ’tussentijd’ tussen het studentenleven en ‘echt’ gesetteld zijn. Maar er staat geen leeftijd op. Op elk moment in je leven kan het een goeie (tijdelijke) oplossing zijn. Op die manier kan je een aantal kosten delen. Waar moet je allemaal aan denken?

De huurovereenkomst

Huur je een appartement met één of meer andere personen, dan teken je best allemaal het huurcontract. Doe je dat niet, dan kan degene die tekende het contract zomaar opzeggen. Anderzijds heeft wie niet mee tekende ook geen plichten en kan hij niet aangesproken worden om (achterstallige) huur te betalen of een vergoeding voor huurschade. Dat is toch het geval als je feitelijk samenwoont. Twee vrienden kunnen tot dusver ook wettelijk samenwonen. In dat geval is het niet belangrijk wie de huurovereenkomst tekent. De andere persoon is medehuurder, maar ook verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs.

Je huurdersaansprakelijkheid verzekeren

Vandaag is de huurder niet verplicht om een brandverzekering te nemen (maar die verplichting komt er wel vanaf 2019), tenzij de verhuurder die verplichting opgenomen heeft in het huurcontract. Maar de meeste huurders verzekeren wel hun aansprakelijkheid voor brand. Als huurder ben je aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt of aan derden, bijvoorbeeld je buren. Je moet de woning teruggeven aan de verhuurder in de staat waarin je ze ontvangen hebt. Bovendien kan ook je eigen inboedel in rook opgaan en dan ben je maar beter verzekerd.

Voor medehuurders zijn de verzekeringswaarborgen dezelfde als voor iemand die alleen huurt, met dat verschil dat de aansprakelijkheid van elke medehuurder ten aanzien van hun eigenaar ten en ten aanzien van derden correct verzekerd moet zijn. Elke medehuurder moet bijgevolg als ‘verzekerde’ beschouwd worden in de polis. Bovendien hebben ze er alle belang bij hun persoonlijke goederen (inboedel van de woning die hen toebehoort) te verzekeren tegen brand, waterschade... Ook daar hebben de medehuurders er belang bij een gemeenschappelijke dekking aan te gaan zodat één medehuurder niet persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan de goederen die toebehoren aan een andere medehuurder in het kader van een gewaarborgd risico.

Let op:buiten de risico’s die gedekt zijn door de brandverzekering, zal een medehuurder moeten opdraaien voor de schade aan goederen van een andere medehuurder. Hij kan daarvoor een familiale verzekering nemen.

Axa Belgium speelt in op de trend van het samen huren en lanceerde een brandpolis die specifiek bedoeld is voor medehuurders. Het gaat om één contract waar alle medehuurders onder vallen. De polis dekt de aansprakelijkheid van alle medehuurders voor schade aan de woning die ze samen huren. Ze kunnen het contract online afsluiten. Meer info op www.axa.be, woonverzekering voor samenhuurders.

Buiten de risico’s die gedekt zijn door de brandverzekering, moet een medehuurder de schade die hij toebrengt aan de goederen van een andere medehuurder vergoeden. Hij kan daarvoor een familiale verzekering nemen.

(Bron: www.abcverzekering.be)

Partner Content