© Getty Images/iStockphoto

Schenkingen: vooraf afspraken maken wordt mogelijk

In het nieuwe erfrecht worden twee soorten erfovereenkomsten mogelijk: globale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten.

In een familie heb je vaak schenkingen en schenkingen: van sommige is bewezen dat het om een schenking gaat, bij andere gaat het om een verdoken schenking. We maken dit duidelijk met een voorbeeld. Jullie hebben vier kinderen. Jullie oudste dochter kreeg geld via een handgift (geen bewijs) om een bouwgrond te kopen en later nog een som via een bankgift (wel bewijs) om haar te helpen een huis te bouwen. Aan jullie jongste dochter verkochten jullie voor een prijsje een appartement, en zelfs de helft van die prijs heeft ze nooit moeten afbetalen. Jullie oudste zoon kreeg een stuk bouwgrond cadeau. En jullie jongste zoon kreeg rechtstreeks het appartement van oma en opa geschonken toen die naar een serviceflat verhuisden. Jullie hebben er bij al deze echte en verdoken schenkingen altijd angstvallig over gewaakt dat jullie vier kinderen evenveel kregen, maar juridisch is dat natuurlijk niet zo. In deze situatie was het nuttig geweest als je hierover vooraf schriftelijke afspraken had kunnen maken, maar vandaag zijn erfovereenkomsten verboden.

Vanaf 1 september 2018

Voortaan zullen bepaalde erfovereenkomsten wel kunnen. Je zal er wel voor naar de notaris moeten. Samen rond de tafel gaan zitten en onderhandse afspraken maken zal niet volstaan. In het nieuwe erfrecht worden twee soorten erfovereenkomsten mogelijk: globale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten.

Iedereen akkoord? Maak een globale erfovereenkomst. Bij een globale erfovereenkomst of familiaal pact zullen jullie met jullie kinderen afspraken kunnen maken over jullie nalatenschap. Allemaal samen kunnen jullie de schenkingen en de voordelen vergelijken die elk kind heeft gekregen en in overleg oordelen of elk kind wel op dezelfde manier werd behandeld. Is dat zo, dan zorgt de ondertekening van deze erfovereenkomst ervoor dat bij de verdeling van jullie nalatenschap geen van jullie kinderen – noch via inbreng, noch via inkorting – op de schenkingen die jullie hebben gedaan kunnen terugkomen.

Niet iedereen is akkoord? Maak een punctuele erfovereenkomst. Wanneer niet alle kinderen bereid zijn om een globale overeenkomst te sluiten, dan kan je nog altijd een punctuele overeenkomst opmaken. Bijvoorbeeld als in een nieuw samengesteld gezin de kinderen ermee instemmen dat hun vader een schenking doet aan het kind van zijn tweede partner, ook al heeft dit een impact op de reserve van die kinderen. Of nog om de waarde van een schenking vast te klikken. Dat kan uiteraard in de schenkingsakte zelf, maar de mede-erfgenamen kunnen zich voortaan ook achteraf akkoord verklaren met de waarde van een schenking via een punctuele erfovereenkomst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content