© iStock

Te koud om te werken? Werkgevers moeten minimumtemperatuur kunnen garanderen

De bitterkoude temperaturen van de afgelopen dagen hebben niet alleen gevolgen voor weggebruikers en wandelaars, ook werkgevers gaan best even na of ze geen maatregelen moeten treffen voor hun personeel. Zo moet zelfs voor licht kantoorwerk een temperatuur van 18 graden Celsius worden gegarandeerd, niet zo eenvoudig in de huidige coronatijden waarbij verse lucht wordt aangevoerd door vensters open te zetten.

“De temperatuur wordt bepaald op basis van de fysieke werkbelasting en mag niet lager zijn dan 18 graden Celsius voor zeer licht werk, 16 graden Celsius voor licht werk, 14 graden Celsius voor gemiddeld werk, 12 graden Celsius voor zwaar werk en 10 graden Celsius voor zeer zwaar werk. Deze minimumtemperaturen worden gemeten met een droge thermometer”, legt Catherine Legardien van hr-dienstenbedrijf Partena uit. De regels gelden voor gesloten en doorlopend bezette ruimtes.

Zakt de temperatuur op de werkvloer onder die waarden, dan moet de werkgever bepaalde maatregelen nemen die opgenomen zijn in een vooraf opgesteld programma van technische en organisatorische maatregelen. Enkele voorbeelden van zo’n maatregelen:

  • het verlagen van de fysieke werkbelasting door aanpassing van de arbeidsmiddelen of van de werkmethoden,
  • het beperken van de duur en intensiteit van de blootstelling
  • of het gratis ter beschikking stellen van aangepaste warme dranken.

In lokalen waar de werknemers niet permanent vertoeven, is het toegestaan om er in koudere temperaturen te werken, maar enkel na advies van de arbeidsgeneesheer en met het akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). De werknemers moeten zich regelmatig kunnen gaan opwarmen in een verwarmd lokaal en ze moeten de gepaste beschermingsmiddelen krijgen, zo staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso).

In open werklokalen of werkplaatsen in open lucht moeten de bedrijven tussen 1 november en 1 maart voldoende verwarmingsinrichtingen voorzien. Die moeten in werking gesteld worden als dit nodig is en telkens wanneer het kouder is dan 5 graden Celsius. Ook hier moet het personeel worden voorzien van warme dranken.

De winkelbanken in open lucht – zie bijvoorbeeld markten – zijn een apart geval. “Bij een buitentemperatuur van minder dan 5 graden Celsius is het voor de uitbaters van winkels voor detailverkoop absoluut verboden personeel tewerk te stellen aan toon- of winkelbanken die zich buiten of in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden. Is de temperatuur tussen 5 graden Celsius en 10 graden Celsius, dan mag er onder bepaalde voorwaarden maximaal vier uur per dag aan winkelbanken in open lucht worden gewerkt”, aldus de FOD Waso.

Partner Content