U bent verhuurder en zegt het huurcontract op omdat u het pand zelf wilt bewonen

Als verhuurder mag u de overeenkomst opzeggen omdat u zelf of een van uw naaste familieleden (of deze van uw echtgenoot) het pand wilt bewonen.

Als verhuurder mag u de overeenkomst opzeggen omdat u zelf of een van uw naaste familieleden (of deze van uw echtgenoot) het pand wilt bewonen. U moet dan wel een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteren. Naaste familieleden zijn: (klein)kinderen, (groot)ouders, (schoon)broers en (schoon)zussen, ooms, tantes, neven en nichten. Uw huurder heeft het recht een bewijs van verwantschap te vragen.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres huurder

Plaats en datum

Betreft: Opzegging huurcontract

Geachte,

Conform de wet op de woninghuur deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst opzeg die ik met u heb gesloten op .... (datum) en die betrekking heeft op de woning/het appartement gelegen te .... (adres).

De huurovereenkomst wordt beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, die ingaat op .... (datum).

De reden voor de opzegging is persoonlijk gebruik: ....(naargelang het geval, in te vullen: wij zijn voornemens het goed persoonlijk te betrekken, of: wij zijn voornemens het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken door onze afstammelingen/onze aangenomen kinderen/ bloedverwanten in de opgaande lijn).

Conform de wet op de woninghuur vermelden wij hier de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap die hij met ons als verhuurder heeft, te weten: .... (voornaam, naam, geboortedatum, woonplaats + band van verwantschap).

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content