© Getty Images

Uw aanvullend pensioen zonder zorgen en administratieve rompslomp

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Op welk aanvullend pensioen heb je recht? Voor jou ook zo’n kopbreker? Sigedis belooft voortaan heel wat administratieve rompslomp weg te nemen door de uitbetaling van jouw aanvullend pensioen te vereenvoudigen. Want ook dat moet bij pensionering correct en simpel worden uitbetaald.

Meer dan 4,2 miljoen werknemers en zelfstandigen zijn aangesloten bij een pensioenplan via hun job. 76% van de beroepsbevolking zal dus bij pensionering – bovenop het wettelijk pensioen – een aanvullend pensioen krijgen. Maar dat pensioen ook effectief uitbetaald krijgen is niet altijd eenvoudig.

Wat zijn de struikelblokken?

Ruim de helft (56%) van alle aangeslotenen heeft dit extra pensioen eerder in de loopbaan opgebouwd; zij hebben ‘slapende’ pensioenrechten. Vaak weten die mensen niet meer of ze al ooit iets hebben opgebouwd of waar die ‘slapende’ rechten worden beheerd. Tot voor kort hadden verzekeraars en pensioenfondsen ook niet altijd de meest recente (contact)gegevens van hun slapers. Slapende rechten worden dan ook wel eens vergeten.

Ook voor mensen die hun aanvullende pensioenen wel kunnen opsporen, is het niet altijd simpel om ze uitbetaald te krijgen. Na het afronden van de aanvraag voor hun wettelijk pensioen, moeten ze vaak nog eens opnieuw dezelfde inlichtingen doorgeven voor hun aanvullend pensioen; soms zelfs bij meerdere verzekeraars of pensioenfondsen.

Verder is er de belasting op het aanvullend pensioen. Die hangt onder meer af van het moment waarop wordt uitbetaald. Als het aanvullend pensioen wordt opgenomen op of na de wettelijke pensioenleeftijd is een gunstig tarief mogelijk (een bedrijfsvoorheffing van 10% in plaats van 16,5%). Maar mensen zijn zich nog altijd onvoldoende bewust van de impact die een vervroegd wettelijk pensioen kan hebben op het nettobedrag van hun aanvullend pensioen.

Tot slot, moet het aanvullend pensioen sinds 2016 verplicht worden uitbetaald bij pensionering. Toch is 15% van de aanvullende rechten zes maanden na pensionering nog niet uitbetaald, zo blijkt uit recente cijfers van Sigedis. Daarom houdt Sigedis eerst en vooral de mensen zelf alert over hun aanvullend pensioen en geeft het hen meer gerichte informatie. Maar Sigidis belooft ook aan verzekeraars en pensioenfondsen relevante, pertinente en actuele updates te geven over hun aangeslotenen.

En de oplossingen?

De minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en Sigedis stellen vijf belangrijke stappen voor om te garanderen dat alles wat jij opbouwde ook wordt uitbetaald op een snelle en vlotte manier.

1. Betrouwbare en heldere informatie over uw aanvullend pensioen

Mensen kunnen al sinds 2016 zelf hun ‘vergeten’ rechten opsporen via mypension.be. Ze kunnen op één plek snel terugvinden tijdens welke job ze iets hebben opgebouwd, waar die rechten zitten en hoeveel ze zullen krijgen. Daarnaast verzendt Sigedis jaarlijks ook naar alle aangeslotenen een update van hun aanvullend pensioendossier. Sinds juni vorig jaar biedt mypension.be nog meer gerichte informatie. Mypension.be maakt aangeslotenen bewust van de impact van een vervroegde pensionering op het netto aanvullend pensioen. Mensen die hun pensioen aanvragen vóór de wettelijke pensioenleeftijd, krijgen een waarschuwing dat de fiscale inhoudingen op hun aanvullend pensioen hoger kunnen zijn. Zo zorgt mypension.be er voor dat u goed geïnformeerd en weloverwogen keuzes kan maken voor uw toekomst. 58% van de recent gepensioneerden met een aanvullend pensioen ging op pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd.

Vooral mensen die de pensioenleeftijd naderen zijn benieuwd naar hun aanvullend pensioen. Ruim 47% van de bezoekers op mypension.be/mijn aanvullend pensioen in 2023 is tussen de 55 en 64 jaar.

2. Pensioeninstellingen krijgen automatisch updates

Sinds 2017 bezorgt Sigedis aan verzekeraars en pensioenfondsen actuele informatie over al hun aangeslotenen (actief en slapend). Sigedis verwittigt de pensioeninstelling niet enkel wanneer een aangeslotene verhuist of trouwt, maar ook als hij op pensioen gaat of sterft. Zo is de pensioeninstelling automatisch op de hoogte en kan de procedure tot uitbetaling van het aanvullend pensioen worden opgestart. Je moet dus niet langer zelf op zoek gaan naar jouw bewijs van wettelijke pensionering en dat bezorgen aan de pensioeninstelling die jouw aanvullend pensioen beheert; Sigedis doet dat nu voor jou.

In 2023 zijn 79.713 aangeslotenen bij een aanvullend pensioen op pensioen gegaan en 7.867 overleden; Sigedis stuurde telkens een update naar de 220 betrokken pensioeninstellingen.

3. Kies er voor om jouw rekeningnummer maar één keer mee te delen

Om tot een nog vlotte uitbetaling te komen, bezorgt Sigedis niet enkel een signaal bij overlijden en pensionering aan jouw pensioeninstelling, maar ook andere inlichtingen die nodig zijn voor de uitbetaling. Sinds vorig jaar kunnen mensen die hun wettelijk pensioen aanvragen, aangeven dat hun rekeningnummer ook gebruikt mag worden voor de uitbetaling van hun aanvullend pensioen. Dat rekeningnummer wordt dan automatisch doorgestuurd naar de pensioeninstelling die het aanvullend pensioen moet uitbetalen. Zo kan je éénmalig én op één plek jouw rekeningnummer meedelen en er voor kiezen om al jouw pensioenbetalingen hierop te laten storten. Dat is minder administratie en een snellere betaling van jouw aanvullend pensioen.

Sinds deze verbetering koos al 99,75% van de pensioenaanvragers op mypension.be er voor om maar één keer het rekeningnummer mee te delen. 78 % van de aanvullende pensioenrechten voor recent gepensioneerden kon al meteen bij pensionering of binnen de drie maanden na pensionering worden uitbetaald.

4. Meteen bij de uitbetaling de juiste belastingen op je aanvullend pensioen

Bij de uitbetaling houdt de pensioeninstelling belastingen en sociale bijdragen in op het aanvullend pensioen. Die belasting hangt af van het moment waarop het pensioen wordt uitbetaald. Wie wacht met pensioneren tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot een volledige loopbaan is bereikt en tot dan ook actief blijft, wordt voordeliger belast. Voor de toepassing van een correct fiscaal tarief op uw aanvullend pensioen zijn er wel wat attesten nodig. Die allemaal verzamelen en afleveren aan uw verzekeraar of pensioenfonds, bezorgt je heel wat administratieve rompslomp. Terwijl die informatie meestal al beschikbaar is in de databanken van de overheid. Sigedis zorgt daarom voor een efficiëntere coördinatie van de nodige gegevens tussen instellingen van de sociale zekerheid en bezorgt de nodige informatie automatisch aan jouw pensioeninstelling. Zo kan die bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen meteen het juiste fiscaal tarief toepassen. Het attest ‘volledige loopbaan’ wordt nu al gestuurd, later dit jaar volgt ook het doorgeven dat je ook actief bent gebleven.

5. Snellere uitbetaling aan uw begunstigden bij overlijden

Een aanvullend pensioenplan kan voorzien in een overlijdensdekking. Jouw begunstigden (bijvoorbeeld partner of kinderen) krijgen dan een bedrag uitbetaald als jij sterft vóór je pensioen. Jouw begunstigden zijn hier vaak niet van op de hoogte. Ook pensioeninstellingen kunnen niet altijd achterhalen aan welke begunstigden moet worden uitbetaald.

Daarom heeft Sigedis een onlinetool ter beschikking gesteld van verzekeraars en pensioenfondsen. Zij kunnen nu in de meeste gevallen vlot opzoeken wie de begunstigden zijn van een overlijdensdekking als de aangeslotene sterft. Het gaat om de vaak voorkomende categorieën in de begunstigingsclausules zoals de partner, (klein)kinderen, (groot)ouders en broers en zussen. Dankzij deze dienstverlening faciliteert Sigedis de uitbetaling van overlijdensdekkingen door de pensioeninstelling.

Vanaf dit jaar nog zal Sigedis brieven sturen naar alle mensen voor wie het aanvullend pensioen, ondanks alle vereenvoudigingen en informatiestromen, nog niet is uitbetaald binnen de zes maanden na hun wettelijke pensionering. Zo worden zij herinnerd aan hun ‘vergeten rechten’ en kunnen alsnog de nodige stappen worden gezet voor een correcte uitbetaling.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content