© Getty Images

Vanaf nu kan Corona-ouderschapsverlof

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Het werd al geruime tijd aangekondigd en nu is de kogel eindelijk door de kerk. Op 2 mei keurde de regering het corona-ouderschapsverlof goed voor de periode van 1 mei tot 30 juni 2020. Voor wie is het bedoeld en wat houdt het precies in.

Voor heel wat ouders is het tijdens de coronacrisis niet eenvoudig om het (tele-)werk te combineren met de zorg voor jonge kinderen die niet naar school gaan. Door de nieuwe regeling kunnen deze ouders voor de periode van 1 mei (met terugwerkende kracht) tot 31 juni corona-ouderschapsverlof aanvragen.

  • Het extra ouderschapsverlof kan opgenomen worden door ouders met minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap tot 21 jaar (Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicapopgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling). Ook adoptieouders en pleegouders komen voor deze regeling in aanmerking.
  • Voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste 1 maand verbonden is door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever (waar dit voor gewoon ouderschpasverlof 1 jaar is).
  • Het corona-ouderschaspverlof kan enkel deeltijds genomen worden: de arbeidsprestaties kunnen verminder worden met 1/2de (als je minstens 75% werkt) of 1/5de (als je voltijds werkt).
  • Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.
  • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen bedraagt 25% meer dan voor het gewone ouderschapsverlof.
  • De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet de aanvraag 3 werkdagen vooraf indienen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden. De aanvraag kan gebeuren per e-mail (waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen). De werkgever zal voor het corona-ouderschapsverlof altijd zijn akkoord moeten geven.
  • Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.
  • De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een oe gewoon ouderschapsverlof in een oe corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een oe corona-ouderschapsverlof).

Het besluit van de regering zal eerstdaags in het Staatsblad gepubliceerd worden. Vanaf dan zal dit corona-ouderschapsverlof ook kunnen aangevraagd worden bij de RVA. Bij de werkgever kan dat nu al. Het verlof kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 mei.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content