© iStock

Veilig verhuren

Het nieuwe boek ‘Veilig verhuren’ van Joris Breugelmans en Katrien Vergauwen geeft de lezer een duidelijke én geactualiseerde houvast van het wettelijk kader rond wat vandaag de dag een veilige, comfortabele en gezonde woning is.

Niets zo ingewikkeld als de huurwetgeving. Elk gewest heeft zijn eigen regionale regels. Maar daar waar voor Brussel en Wallonië de ordonnantie en het decreet ook van toepassing zijn voor oudere lopende huurovereenkomsten, is dat niet het geval voor Vlaanderen. Huurovereenkomsten van voor 1 januari 2019 vallen nog onder de oude federale wetgeving, huurovereenkomsten voor een woning waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, gesloten vanaf 1 januari 2019 vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet. In dit Vlaams Woninghuurdecreet staan de regels die te maken hebben met private huur: hoe moet je een huurovereenkomst opzeggen, hoe lang mag een huurovereenkomst duren, wat met de indexatie van de huurprijs enz.

Naast het Woninghuurdecreet is er ook de Vlaamse Codex Wonen. Die vervangt sinds 1 januari 2021 de Wooncode. In de Vlaamse Codex Wonen bundelde de Vlaamse regering nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid. Daar komen ook heel wat technische zaken bij kijken.

Een nieuw boek

Het boek ‘Veilig verhuren’ biedt jou een toegankelijk overzicht van wat de Vlaamse Codex Wonen precies stelt over woningkwaliteit. Je ontdekt ook welke technische eisen daarmee gepaard gaan, en wat dat in de praktijk betekent. De vele illustraties maken de regelgeving namelijk meteen concreet. Daarmee is het een handige gids voor zowel huurder als verhuurder. Je vindt er onder meer antwoorden op volgende vragen: welke reglementering is er omtrent de isolatie en verwarming van een woning? Waar moeten er rookmelders hangen? Is de vochtschade op je muren ernstig genoeg om door de woningcontroleur als een ‘gebrek’ gezien te worden? Hoe herken je of er risico op CO-vergiftiging is in jouw woning? Aan welke voorwaarden moeten de sanitaire voorzieningen in een woning voldoen? Hoe steil mag een trap zijn, en zijn leuningen verplicht? Wanneer is je elektriciteits- en gasinstallatie in orde?

Veilig verhuren geeft de lezer een duidelijke én geactualiseerde houvast van het wettelijk kader rond wat vandaag de dag een veilige, comfortabele en gezonde woning is.

Veilig verhuren
© Owl Press

Veilig verhuren – Joris Breugelmans en Katrien Vergauwen – Borgerhoff-Lamberigts – 40 euro – isbn 9789463935654

Partner Content