© GETTY IMAGES

Veranderen van ziekenfonds

De meeste Belgen zijn nog nooit van ziekenfonds veranderd. Toch kan het de moeite lonen om dat wel te doen.

Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar welk ziekenfonds je kiest, hangt heel erg af van je situatie, je wensen en je budget. Kortom, van de aanvullende verzekering, die automatisch met die keuze samenhangt. Want het is net die aanvullende verzekering die sterk verschilt van mutualiteit tot mutualiteit en ervoor zorgt dat de overstap naar een ander ziekenfonds misschien wel een slimme zet is. Zo komt het ene ziekenfonds tussen voor het lidgeld van een sportclub en krijg je bij het andere alternatieve genezingsvormen terugbetaald. Of betaalt de ene mutualiteit vanuit de aanvullende verzekering meer terug voor brilglazen, lenzen en hoorapparaten dan de andere. Sommige ziekenfondsen komen dan weer tussen voor een gesprek met de psycholoog, terwijl andere dat niet doen, enz.

DUUR IS NIET ALTIJD BETER

Het moet gezegd dat je bij de vijf landsbonden – Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen en Neutrale Ziekenfondsen – er niet voor kan kiezen om enkel voor de verplichte ziekteverzekering aan te sluiten, je moet er een aanvullende verzekering bijnemen. Enkel de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) biedt geen aanvullende verzekering aan. Die openbare instelling, waar je gratis inschrijft, past enkel het systeem van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen toe. Je betaalt dus minder, maar je krijgt ook minder.

Toch is het duurste ziekenfonds niet noodzakelijk het beste. Het is goed mogelijk dat de ledenbijdrage die jij betaalt aan je ziekenfonds hoger ligt dan bij een andere mutualiteit, maar dat jouw ziekenfonds minder tussenkomt voor die zaken waaraan jij net nood hebt. En de gezondheidstussenskomten waaraan je behoefte hebt, veranderen ook in de loop van je leven.

HOE OVERSTAPPEN?

Het goede nieuws is dat je mag overstappen naar gelijk welk ander ziekenfonds. En dat hoeft niet in jouw buurt of regio te zijn. Ook binnen je eigen ziekenfonds kan je vragen om bij een andere afdeling aan te sluiten, bijvoorbeeld omdat die meer voordelen biedt waar jij graag gebruik van wil maken.

Wat je daarvoor moet doen? Je moet gewoon je nieuwe ziekenfonds op de hoogte brengen dat je bij hen wil aansluiten. Dat kan meestal online. Je nieuwe mutualiteit neemt dan contact op met je huidige en regelt alle administratie. Tijdens die overstap blijf je intussen verzekerd: je verplichte verzekering loopt door en je blijft genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering van je huidige ziekenfonds zolang je overstap niet definitief is. Tot dan gebruik je ook verder de kleefbriefjes van je huidige ziekenfonds.

BESTE OVERSTAPMOMENT

Er zijn vier data in het jaar om over te stappen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Praktisch betekent dit dat je je aanvraag tot inschrijving bij je nieuwe ziekenfonds best tenminste vier weken voor die overstapdata regelt. Maar voor de exacte procedure vraag je beter raad, want de verschillende ziekenfondsen hanteren vaak eigen deadlines.

Een wachttijd voor de terugbetaling van geneeskundige zorg is er niet, op voorwaarde dat je bij je vorige ziekenfonds recht op terugbetaling had. Wil je echter voor het eerst een extra verzekering, zoals een hospitalisatie- of tandverzekering, afsluiten, dan moet je wel de wachttijd van je nieuwe ziekenfonds respecteren. Maar had je al een hospitalisatie- of tandverzekering bij je vorige ziekenfonds, dan kan je onmiddellijk van deze bijkomende verzekering genieten. Er is dan geen wachttijd en je moet evenmin een medische vragenlijst invullen.

Vergelijken moet transparanter

Zijn ziekenfondsen voldoende transparant over hun aanvullende verzekering? “Jammer genoeg niet”, vindt Ilse Weeghmans, di-recteur van het Vlaams Patiëntenplatform. “Er bestaat geen omvat- tende vergelijking voor de aanvullende verzekering. Jammer, want je zou die informatie, net als bij je energiefactuur, moeten kunnen vergelijken. Als patiëntenplatform zijn wij ons daarvan bewust en hebben we zelf al een paar vergelijkende studies gemaakt van specifieke zaken, zoals niet-dringend ziekenvervoer, de hospitalisatieverzekering en psychologische bijstand. Die vergelijkingen zijn echter snel achterhaald. We raden daarom aan, in functie van je leeftijd en specifieke behoeften, de websites van de ziekenfondsen te vergelijken of de mutualiteiten te contacteren. Zeker voor chronische zorg, een bril of lenzen, tandzorg, enz. is vergelijken absoluut aangewezen. Voor jonge gezinnen kan de geboortepremie nogal verschillen. En als er kinderen zijn, wordt er al eens van ziekenfonds veranderd voor de jeugdkampen.”

Op spaargids.be/sparen/ziekenfondsen-vergelijken.html kan je de ziekenfondsen vergelijken op het vlak van de ledenbijdrage, optiek en materiaal, tandzorg, uitleendienst, ziekenhuisopname, alterna- tieve geneesmiddelen, enz. Dit overzicht is gebaseerd op de websites van de ziekenfondsen. Hou dus rekening met aanpassingen en neem voor je overstapt sowieso contact met het ziekenfonds.

Loop je tegen je pensioen aan, dan wil je wellicht de hospitalisatieverzekering vergelijken met die van verzekeraars. Op spaargids.be vind je die niet. Je zal dus zelf op zoek moeten en dat is geen sinecure.

Partner Content